Mobilisering for mangfold og kvalitet (MOBILIZE)

Prosjektet skal bidra til økt rekruttering av innvandrere og deres etterkommere i norsk forskning, gjennom kunnskapsbasert utvikling og utprøving av tiltak.

Hvordan kan vi, i et system for forskning og høyere utdanning, arbeide for en kultur for mangfold og inkludering, en organisasjon der alle behandles mest mulig likt slik at det kommer til utrykk i relativ proporsjonal deltakelse? 

For å kunne øke antallet søkere med innvandrerbakgrunn er det viktig å igangsette tiltak for å mobilisere så tidlig som mulig for å kunne sikre de beste kandidatene. Motivasjon for forskning kan i prinsippet fremdyrkes i hele studieløpet, gjennom eksponering i pensum og pedagogikk og gjennom faglæreres betydning som rollemodeller. 

Dette prosjektet skal rette oppmerksomheten til overgangen fra å være masterkandidat til å rekrutteres til forskning. Her skal prosjektet bidra til å oppmuntre faglærerne på Fakultet for samfunnsvitenskaps masterutdanninger, til å identifisere gode studenter med innvandrerbakgrunn, og oppfordrer disse til å søke stipendiatstillinger som vi lyser ut.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...