English version
Thore Roksvold

Thore Roksvold

Vitenskapelige publikasjoner

Hornmoen, Harald ; Roksvold, Thore ; Alnæs, Jørgen (2015). Individet i journalistikken. ISBN: 978-82-02-48063-9. 301 s. Cappelen Damm Akademisk.

Roksvold, Thore (2015). Prøysen som petitskribent. Hagen, Karianne; Kulbrandstad, Lars Anders (Red.). Et uvanlig godt språkøre - artikler om Alf Prøysen og språket. Oplandske Bokforlag.

Roksvold, Thore (2015). Sportshelter. Individet i norske avisers sportsjournalistikk etter andre verdenskrig. Hornmoen, Harald; Roksvold, Thore; Alnæs, Jørgen (Red.). Individet i journalistikken. s. 146-167. Cappelen Damm Akademisk.

Roksvold, Thore (2015). Individet i fortelling. Om individ og fortelling i ulike medier over tid. Hornmoen, Harald; Roksvold, Thore; Alnæs, Jørgen (Red.). Individet i journalistikken. s. 33-52. Cappelen Damm Akademisk.

Roksvold, Thore ; Alnæs, Jørgen (2013). Etosimplikaturer i lanseringsjournalistikk. 33 s. Sakprosa. Vol. 5.
https://doi.org/10.5617/sakprosa.397

Roksvold, Thore Aksel (2012). A Hundred Years of Football Reporting in Norwegian Newspapers. Krøvel, Roy Gunnar; Roksvold, Thore Aksel (Red.). We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. s. 83-110. Nordicom.

Roksvold, Thore (2012). Retorikk. Orgeret, Kristin (Red.). Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. s. 349-384. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Krøvel, Roy Gunnar ; Roksvold, Thore Aksel (2012). We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. ISBN: 978-91-86523-35-0. 324 s. Nordicom.

Roksvold, Thore (2010). Tre nordiske bøker om intervju. Nordicom Information. Vol. 32.
http://hdl.handle.net/10642/643

Roksvold, Thore (2010). Språk og henvendelsesformer. Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik (Red.). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. s. 269-285. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig