English version
Bernt Eide

Bernt Eide

Kort om

Fotojournalistutdanningen 1995 -
Underviser i: Fotojournalistisk reportasje, bildeteori og teori for visuell journalistikk.

Vitenskapelige publikasjoner

Eide, Bernt ; Ottosen, Rune (2009). Verdensbilder : pressefotografiet og den kollektive hukommelsen. Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (Red.). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. s. 93-105. IJ-forlaget.

Ottosen, Rune ; Eide, Bernt (2008). Journalistikk, digitalisering og moderne krigføring. Ottosen, Rune; Krumsvik, Arne Håskjold (Red.). Journalistikk i en digital hverdag. s. 185-194. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Eide, Bernt (2008). En nyttig modell. [tilt].

Eide, Bernt ; Ottosen, Rune (2008). Visuell krigføring. En studie av billedjournalistikken i Irkak-krigen. ISBN: 9788257946180. 68 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig