Norwegian version
Bernt Eide

Bernt Eide

About

Photojournalistic reportage, image theory and theory for visual journalism.

Fields of study

Subject areas

Photojournalism   Visual Theory

Scientific publications

Eide, Bernt; Ottosen, Rune (2009). Verdensbilder : pressefotografiet og den kollektive hukommelsen. Eide, Elisabeth; Simonsen, Anne Hege (Ed.). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 5. p. 93-105. IJ-forlaget.

Eide, Bernt (2008). En nyttig modell. [tilt] .

Ottosen, Rune; Eide, Bernt (2008). Journalistikk, digitalisering og moderne krigføring. Ottosen, Rune; Krumsvik, Arne Håskjold (Ed.). Journalistikk i en digital hverdag. Kapittel 13. p. 185-194. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Eide, Bernt; Ottosen, Rune (2008). Visuell krigføring. En studie av billedjournalistikken i Irkak-krigen. ISBN: 9788257946180. 68 p. Høgskolen i Oslo og Akershus.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete