English version
Heidi Røsok-Dahl

Heidi Røsok-Dahl

Kort om

Stipendiat, forsker på hvordan nyhetsmedier når unge mennesker med nyheter. Etnografisk metode med feltarbeid i NRK UNG (høst 2022). Spesielt interessert i gatekeeping, platform power, news values, audience engagement, news avoidance og constructive journalism. Tidligere videojournalist i NTB og reporter i TV 2. Har undervist i journalistikk på alle nivåer på OsloMet fra 2015-2022, med spesielt fokus på levende bilder. Skrev i 2021 læreboka Levende bilder - lær av de beste - som ble utgitt på Cappelen Damm. 

Vitenskapelige publikasjoner

Eide, Elisabeth; Røsok-Dahl, Heidi (2023). Brobyggere med båt: "Skamløse jenters" identitetsnavigering. Alghasi, Sharam; Eriksen, Thomas Hylland (Red.). Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? . s. 182-206. Cappelen Damm AS.

Olsen, Ragnhild Kristine; Olsen, Gunhild Ring; Røsok-Dahl, Heidi (2022). Unpacking Value Creation Dynamics in Journalism Education. A Covid-19 Case Study. Journalism Practice.
https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2043767

Røsok-Dahl, Heidi; Orgeret, Kristin (2020). Sports Journalism, Interns and #MeToo – did anything change?. Journalistica.

Eide, Elisabeth; Røsok-Dahl, Heidi (2019). Strategically Shameless Voices? Young Women Speak for Themselves. Moy, Patricia; Matheson, Donald (Red.). Voices Exploring the Shifting Contours of Communication. Peter Lang Publishing Group. https://doi.org/10.3726/b14771Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig