English version
Heidi Røsok-Dahl

Heidi Røsok-Dahl

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Eide, Elisabeth; Røsok-Dahl, Heidi (2019). Strategically Shameless Voices? Young Women Speak for Themselves. Moy, Patricia; Matheson, Donald (Red.). Voices Exploring the Shifting Contours of Communication. Chapter 5. Peter Lang Publishing Group.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig