English version
Frode Nordås

Frode Nordås

Kort om

Frode Nordås er førsteamanuensis, Dr. art. For tiden jobber han ved Medier og kommunikasjon, ved institutt for Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Der er han ein del av forskningsgruppa Innovasjon, entreprenørskap og design i media (MIED). I 2006 fullførte han doktorgradsavhandling i film, om Digital filmproduksjon i Noreg ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han underviser for det meste i ulike aspekter av medieproduksjon og har brei erfaring frå medieproduksjon: TV-nyheiter, dokumentar og spelefilmar.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Nordås, Frode Nesbø (2015). Webkringkasting – til nye sjåarar på YouTube. Vaagan, Robert Wallace; Barland, Jens (Red.). Entreprenørskap og ledelse i media. s. 63-83. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig