English version
Frode Nordås

Frode Nordås

Vitenskapelige publikasjoner

Nordås, Frode Nesbø (2015). Webkringkasting – til nye sjåarar på YouTube. Vaagan, Robert Wallace; Barland, Jens (Red.). Entreprenørskap og ledelse i media. Webkringkasting – til nye sjåarar på YouTube. Kapittel 3. s. 63-83. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig