English version
Ragnhild Olsen

Ragnhild Olsen

Kort om

Førstelektor i journalistikk og mediefag.

Underviser i medieteori, mediefaglig metode og nettjournalistikk.

Har forskningsinteresse for digitalisering og kvalitet i journalistikken med et særskilt fokus på brukerperspektivet i redaksjonelle prioriteringer og strategisk utviklingsarbeid i mediehus.

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Ragnhild Kristine (2020). Understanding the relationship people in their early adulthood have to small-town news and paywalls. Journalism - Theory, Practice & Criticism .

Olsen, Ragnhild (2019). Connecting People? Understanding Media’s Role as Democratic Resources for People in Digitally Advanced Local Environments. Digital Journalism .

Frey, Elsebeth; Olsen, Ragnhild; Giannoumis, G. Anthony (2019). Exploring Journalism and Computer Science Student Collaboration A Norwegian case study. Nordicom Review . Vol. 40.

Olsen, Ragnhild; Kammer, Aske; Solvoll, Mona K (2019). Paywalls? Impact on Local News Websites? Traffic and Their Civic and Business Implications. Journalism Studies .

Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona K (2018). Bouncing off the Paywall – Understanding Misalignments Between Local Newspaper Value Propositions and Audience Responses. JMM - The International Journal on Media Management .

Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona K (2018). Reinventing the business model for local newspapers by building walls. Journal of Media Business Studies . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2504234

Olsen, Ragnhild (2015). Relevans og kundeorientering som redaksjonell kvalitetsnorm. Vaagan, Robert Wallace; Barland, Jens (Red.). Entreprenørskap og ledelse i media. Kapittel 13. s. 249-267. Cappelen Damm Akademisk.

Olsen, Ragnhild (2012). Redaksjonell kvalitet. Kvalitetssikring, evaluering og måling av journalistikk. ISBN: 978-82-7147-352-5. 268 s. IJ-forlaget.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig