English version
Ragnhild Olsen

Ragnhild Olsen

Kort om

Førsteamanuensis i journalistikk og mediefag. Underviser i medieteori, mediefaglig metode og nettjournalistikk. Har forskningsinteresse for digitalisering og verdiskaping i journalistikken med et særskilt fokus på lokaljournalistikk, brukerperspektivet i redaksjonelle prioriteringer og strategisk utviklingsarbeid i mediehus. 

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Ragnhild Kristine ; Hess, Kristy (2024). “It’s New to Us”: Exploring Authentic Innovation in Local News Settings. 15 s. Media and Communication. Vol. 12.
https://doi.org/10.17645/mac.7444

Olsen, Ragnhild Kristine ; Furseth, Peder Inge (2023). Service Innovation and Value Creation in Local Journalism During Times of Crisis. Journalism Studies. Vol. 24.
https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2173510

Olsen, Ragnhild Kristine ; Mathisen, Birgit Røe (2023). Deserted Local News: Exploring News Deserts From a Journalistic Recruitment Perspective. 11 s. Media and Communication. Vol. 11.
https://doi.org/10.17645/mac.v11i3.6738

Olsen, Ragnhild Kristine ; Olsen, Gunhild Ring ; Røsok-Dahl, Heidi (2022). Unpacking Value Creation Dynamics in Journalism Education. A Covid-19 Case Study. Journalism Practice.
https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2043767

Olsen, Ragnhild Kristine ; Solvoll, Mona K ; Futsæter, Knut Arne (2022). Gatekeepers as Safekeepers—Mapping Audiences’ Attitudes towards News Media’s Editorial Oversight Functions during the COVID-19 Crisis. 15 s. Journalism and Media. Vol. 3.
https://doi.org/10.3390/journalmedia3010014

Olsen, Ragnhild Kristine (2021). The Value of Local News in the Digital Realm–Introducing the Integrated Value Creation Model. Digital Journalism. Vol. 9.
https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1912623

Olsen, Ragnhild Kristine (2021). Brukerbetaling i lokalaviser – en trussel for bruksmangfold og lokaldemokrati?. Gran, Anne-Britt; Røssaak, Eivind (Red.). Mangfold i spill: Digitalisering av kultur og medier i Norge. s. 190-210. Universitetsforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.18261/978821504

Olsen, Ragnhild Kristine ; Kalsnes, Bente ; Barland, Jens (2021). Do Small Streams Make a Big River? Detailing the Diversification of Revenue Streams in Newspapers’ Transition to Digital Journalism Businesses. 22 s. Digital Journalism.
https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1973905

Olsen, Ragnhild Kristine (2020). Understanding the relationship people in their early adulthood have to small-town news and paywalls. Journalism - Theory, Practice & Criticism. Vol. 21.
https://doi.org/10.1177/1464884919886438

Olsen, Ragnhild Kristine ; Pickard, Victor; Westlund, Oscar (2020). Communal News Work: COVID-19 Calls for Collective Funding of Journalism. 7 s. Digital Journalism. Vol. 8.
https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1763186

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig