English version
Ragnhild Olsen

Ragnhild Olsen

Kort om

Førsteamanuensis i journalistikk og mediefag. Underviser i medieteori, mediefaglig metode og nettjournalistikk. Har forskningsinteresse for digitalisering og verdiskaping i journalistikken med et særskilt fokus på lokaljournalistikk, brukerperspektivet i redaksjonelle prioriteringer og strategisk utviklingsarbeid i mediehus. 

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Ragnhild Kristine; Furseth, Peder Inge (2023). Service Innovation and Value Creation in Local Journalism During Times of Crisis. Journalism Studies. Vol. 24.
https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2173510

Olsen, Ragnhild Kristine; Røe Mathisen, Birgit (2023). Deserted Local News: Exploring News Deserts From a Journalistic Recruitment Perspective. 11 s. Media and Communication.
https://doi.org/https://doi.org/10.17645/mac.v11i3...

Olsen, Ragnhild Kristine; Olsen, Gunhild Ring; Røsok-Dahl, Heidi (2022). Unpacking Value Creation Dynamics in Journalism Education. A Covid-19 Case Study. Journalism Practice.
https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2043767

Olsen, Ragnhild Kristine; Solvoll, Mona K; Futsæter, Knut Arne (2022). Gatekeepers as Safekeepers—Mapping Audiences’ Attitudes towards News Media’s Editorial Oversight Functions during the COVID-19 Crisis. Journalism and Media. Vol. 3.
https://doi.org/10.3390/journalmedia3010014

Olsen, Ragnhild Kristine (2021). The Value of Local News in the Digital Realm–Introducing the Integrated Value Creation Model. Digital Journalism. Vol. 9.
https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1912623

Olsen, Ragnhild Kristine (2021). Brukerbetaling i lokalaviser – en trussel for bruksmangfold og lokaldemokrati?. Gran, Anne-Britt; Røssaak, Eivind (Red.). Mangfold i spill: Digitalisering av kultur og medier i Norge. s. 190-210. Universitetsforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.18261/978821504...

Olsen, Ragnhild Kristine; Kalsnes, Bente; Barland, Jens (2021). Do Small Streams Make a Big River? Detailing the Diversification of Revenue Streams in Newspapers’ Transition to Digital Journalism Businesses. 22 s. Digital Journalism.
https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1973905

Olsen, Ragnhild Kristine (2020). Understanding the relationship people in their early adulthood have to small-town news and paywalls. Journalism - Theory, Practice & Criticism. Vol. 21.
https://doi.org/10.1177/1464884919886438

Olsen, Ragnhild Kristine; Pickard, Victor; Westlund, Oscar (2020). Communal News Work: COVID-19 Calls for Collective Funding of Journalism. 7 s. Digital Journalism. Vol. 8.
https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1763186

Olsen, Ragnhild (2019). Connecting People? Understanding Media’s Role as Democratic Resources for People in Digitally Advanced Local Environments. Digital Journalism.
https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1679029

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig