English version
Ragnhild Olsen

Ragnhild Olsen

Kort om

Førsteamanuensis i journalistikk og mediefag. Underviser i medieteori, mediefaglig metode og nettjournalistikk. Har forskningsinteresse for digitalisering og verdiskaping i journalistikken med et særskilt fokus på lokaljournalistikk, brukerperspektivet i redaksjonelle prioriteringer og strategisk utviklingsarbeid i mediehus. 

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Ragnhild Kristine; Furseth, Peder Inge (2023). Service Innovation and Value Creation in Local Journalism During Times of Crisis. Journalism Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616...

Olsen, Ragnhild Kristine; Solvoll, Mona K; Futsæter, Knut Arne (2022). Gatekeepers as Safekeepers—Mapping Audiences’ Attitudes towards News Media’s Editorial Oversight Functions during the COVID-19 Crisis. Journalism and Media . Vol. 3.
https://hdl.handle.net/11250/3010110

Olsen, Ragnhild Kristine; Olsen, Gunhild Ring; Røsok-Dahl, Heidi (2022). Unpacking Value Creation Dynamics in Journalism Education. A Covid-19 Case Study. Journalism Practice .
https://hdl.handle.net/11250/3005036

Olsen, Ragnhild Kristine (2021). Brukerbetaling i lokalaviser – en trussel for bruksmangfold og lokaldemokrati?. Gran, Anne-Britt; Røssaak, Eivind (Red.). Mangfold i spill: Digitalisering av kultur og medier i Norge. 10. s. 190-210. Universitetsforlaget.
https://hdl.handle.net/11250/2979504

Olsen, Ragnhild Kristine (2021). The Value of Local News in the Digital Realm–Introducing the Integrated Value Creation Model. Digital Journalism . Vol. 9.

Olsen, Ragnhild Kristine; Kalsnes, Bente; Barland, Jens (2021). Do Small Streams Make a Big River? Detailing the Diversification of Revenue Streams in Newspapers’ Transition to Digital Journalism Businesses. Digital Journalism .

Olsen, Ragnhild Kristine; Pickard, Victor; Westlund, Oscar (2020). Communal News Work: COVID-19 Calls for Collective Funding of Journalism. Digital Journalism . Vol. 8.
https://hdl.handle.net/11250/2983857

Olsen, Ragnhild Kristine (2020). Understanding the relationship people in their early adulthood have to small-town news and paywalls. Journalism - Theory, Practice & Criticism . Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/2771484

Olsen, Ragnhild (2019). Connecting People? Understanding Media’s Role as Democratic Resources for People in Digitally Advanced Local Environments. Digital Journalism .
https://hdl.handle.net/11250/2761587

Frey, Elsebeth; Olsen, Ragnhild; Giannoumis, G. Anthony (2019). Exploring Journalism and Computer Science Student Collaboration A Norwegian case study. Nordicom Review . Vol. 40.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig