English version
Elian Eve Jentoft

Elian Eve Jentoft

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag   Kognitiv psykologi   Kvinne- og kjønnsstudier   Samfunnsmedisin, sosialmedisin   Sosialantropologi

Emner

Aldring   Kjønnsidentitet   Helsepolitikk   Sosialpolitikk   Kognitiv nevrovitenskap   Folkehelse   Kommunikasjonsteknologi   Queerteori   Ensomhet   Helse- og sosialfaglig arbeid   Aldring og helse   Global mental helse   E-helse   Transstudier

Regioner

Nord-Amerika   Sørøst-Asia   Vest-Europa   Norden

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jentoft, Elian Eve (2023). Technology and older adults in British loneliness policy and political discourse. 19 s. Frontiers in Digital Health. Vol. 5.
https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1168413

Jentoft, Elian Eve; Haldar, Marit (2023). Panacea or poison? Exploring the paradoxical problematizations of loneliness, technology and youth in Norwegian and UK policymaking. International journal of sociology and social policy.
https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2022-0292Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig