English version
Elian Eve Jentoft

Elian Eve Jentoft

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag   Kognitiv psykologi   Kvinne- og kjønnsstudier   Samfunnsmedisin, sosialmedisin   Sosialantropologi

Emner

Aldring   Kjønnsidentitet   Helsepolitikk   Sosialpolitikk   Kognitiv nevrovitenskap   Folkehelse   Kommunikasjonsteknologi   Queerteori   Ensomhet   Helse- og sosialfaglig arbeid   Aldring og helse   Global mental helse   E-helse   Transstudier

Regioner

Nord-Amerika   Sørøst-Asia   Vest-Europa   Norden

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Jentoft, Elian Eve (2022). Engaging with Under the Surface at Surface Level or What Happens When Nobody Knows It’s a Game?. Narrascope 2022. Interactive Fiction Technology Foundation.

Jentoft, Elian Eve (2022). Under the Surface / Who in the Hell is Axel Lundén.

Jentoft, Elian Eve (2022). Jeg er ensom, og jeg er ikke alene. Khrono.no.

Jentoft, Elian Eve (2022). ‘Society Is Growing Colder’: Loneliness Problematized in a Nordic Welfare State. International Symposium on Critical Policy Studies: Exploring the Premises and Politics of Carol Bacchi's WPR Approach. Karlstads Universitet.

Jentoft, Elian Eve (2022). ‘Society Is Growing Colder’: Loneliness Problematized in a Nordic Welfare State. 30th Nordic Sociological Association Conference. Nordic Sociological Association.

Jentoft, Elian Eve (2022). “The Way Out of Loneliness is Digital”: Discourses on elderly non-users and digital inclusion measures in loneliness policy in Norway and the UK. EASST 2022 Conference. European Association for the Study of Science and Technology.

Brendmo, Elanor Halvorsen; Bromseth, Janne; Engebretsen, Elisabeth L.; Gressgård, Randi; Gross, Lena; Jentoft, Elian Eve; Stubberud, Elisabeth (2022). Kjønnsidentitet som kampsak. Klassekampen.

Jentoft, Elian Eve (2020). Misvisende om kjønnsbekreftende behandling. VG : Verdens gang.

--.

--.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig