English version
Elian Eve Jentoft

Elian Eve Jentoft

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag   Kognitiv psykologi   Kvinne- og kjønnsstudier   Samfunnsmedisin, sosialmedisin   Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Aldring   Helsepolitikk   Sosialpolitikk   Kognitiv nevrovitenskap   Folkehelse   Kommunikasjonsteknologi   Queerteori   Ensomhet   Helse- og sosialfaglig arbeid   Aldring og helse   Global mental helse   e-helse   Transstudier   Kjønnsidentitet

Regioner

Nord-Amerika   Sørøst-Asia   Vest-Europa   Norden

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Brendmo, Elanor Halvorsen; Bromseth, Janne; Engebretsen, Elisabeth L.; Gressgård, Randi; Gross, Lena; Jentoft, Elian Eve; Stubberud, Elisabeth (2022). Kjønnsidentitet som kampsak. Klassekampen.

Jentoft, Elian Eve (2020). Misvisende om kjønnsbekreftende behandling. VG : Verdens gang.

--.

--.

--.

--.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig