English version
Clemet Askheim

Clemet Askheim

Vitenskapelige publikasjoner

Askheim, Clemet; Engebretsen, Eivind; Ødemark, John (2023). CARE AS INTERTEXTUALITY—FROM HUMAN CONDITION TO HOLISTIC DEVICE. Theory Now: Journal of Literature, Critique and Thought. Vol. 6.

Berg, Henrik; Askheim, Clemet; Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim Ananiassen; Engebretsen, Eivind (2022). From evidence-based to sustainable healthcare: Cochrane revisited. Journal of Evaluation In Clinical Practice . Vol. 28.
http://hdl.handle.net/10852/99378

Rasmussen, Erik Børve; Askheim, Clemet; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Warm technology against loneliness among the elderly? A script analysis of the communication solution KOMP. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 62.

Rasmussen, Erik Børve; Askheim, Clemet; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Varm teknologi mot ensomhet blant eldre? En skriptanalyse av kommunikasjonsløsningen KOMP. Tidsskrift for samfunnsforskning .

Ottesen, Alette; Askheim, Clemet; Ahlsen, Birgitte (2020). Omsorg i fysioterapi: Lyssky virksomhet eller uomgjengelig del av kunnskapsbasert praksis?. Fysioterapeuten .
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-omsorg-...

Ahlsen, Birgitte; Ottesen, Alette; Askheim, Clemet (2020). Care in physiotherapy - a ghost story. Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (Red.). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. 4. Routledge.

Askheim, Clemet; Sandset, Tony Joakim; Engebretsen, Eivind (2017). Who cares? The lost legacy of Archie Cochrane. Medical Humanities . Vol. 43.
http://hdl.handle.net/10852/61860

Askheim, Clemet; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind (2015). Politics and power in global health: The constituting role of conflicts. International Journal of Health Policy and Management . Vol. 5.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig