English version
Clemet Askheim

Clemet Askheim

Vitenskapelige publikasjoner

Askheim, Clemet (2024). Another Story Is Possible - The Politics of Form in the ANT Account. Ødemark, John; Resløkken, Åmund Norum; Lillehagen, Ida; Engebretsen, Eivind (Red.). The Sociology of Translation and the Politics of Sustainability, Explorations Across Cultures and Natures . Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003285038-10

Ødemark, John; Askheim, Clemet (2024). Introduction From the Sociology of Translation to a Translational Environmental Humanities. Ødemark, John; Resløkken, Åmund Norum; Lillehagen, Ida; Engebretsen, Eivind (Red.). The Sociology of Translation and the Politics of Sustainability Explorations Across Cultures and Natures. s. 2-15. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003285

Askheim, Ole Petter ; Askheim, Clemet (2023). Grønt sosialt arbeid som revitalisering av samfunnsarbeidet. Glemmestad, Hanne Solfrid; Isaksen, Marit Selfors; Kråkenes, Ole Henrik (Red.). Grønt sosialt arbeid : grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis. s. 199-220. Fagbokforlaget.

Askheim, Clemet ; Engebretsen, Eivind ; Ødemark, John (2023). CARE AS INTERTEXTUALITY—FROM HUMAN CONDITION TO HOLISTIC DEVICE. 24 s. Theory Now: Journal of Literature, Critique and Thought. Vol. 6.
https://doi.org/10.30827/tn.v6i1.26280

Berg, Henrik; Askheim, Clemet ; Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim Ananiassen ; Engebretsen, Eivind (2022). From evidence-based to sustainable healthcare: Cochrane revisited. Journal of Evaluation In Clinical Practice. Vol. 28.
https://doi.org/10.1111/jep.13698

Rasmussen, Erik Børve ; Askheim, Clemet ; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Warm technology against loneliness among the elderly? A script analysis of the communication solution KOMP. 19 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 62.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2021-04-03

Rasmussen, Erik Børve ; Askheim, Clemet ; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Varm teknologi mot ensomhet blant eldre? En skriptanalyse av kommunikasjonsløsningen KOMP. Tidsskrift for samfunnsforskning.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2021-04-03

Ottesen, Alette ; Askheim, Clemet ; Ahlsen, Birgitte (2020). Omsorg i fysioterapi: Lyssky virksomhet eller uomgjengelig del av kunnskapsbasert praksis?. Fysioterapeuten.
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-omsorg-

Ahlsen, Birgitte ; Ottesen, Alette ; Askheim, Clemet (2020). Care in physiotherapy - a ghost story. Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (Red.). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. Routledge.

Askheim, Clemet ; Sandset, Tony Joakim ; Engebretsen, Eivind (2017). Who cares? The lost legacy of Archie Cochrane. Medical Humanities. Vol. 43.
https://doi.org/10.1136/medhum-2016-011037

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig