Idunn Brekke

Idunn Brekke

Kort om

Idunn Brekke er forsker ved NOVA, seksjon for helse og velferd. Hun har en master i Sosiologi (2001) og doktorgrad i sosiologi (2008) fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO). Hennes forskningsinteresser er sykefravær, sosial ulikhet, helse, arbeidsmarkedet, funksjonshemming, minoriteter, ungdom og utdanning. Hun er også professor ved institutt for helsefag hvor hun underviser i kvantitativ metode.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Jenum, Anne Karen; Brekke, Idunn; Mdala, Ibrahimu; Muilwijk, Mirthe; Ramachandran, Ambady; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Andersen, Eivind; Richardsen, Kåre Rønn; Douglas, Anne; Cezard, Genevieve; Sheikh, Aziz; Celis-Morales, Carlos; M. R. Gill, Jason; S. Bhopal, Raj; Beune, Erik; Stronks, Karien; Vandvik, Per Olav; G. M. van Valkengoed, Irene (2019). Effects of dietary and physical activity interventions on the riskof type 2 diabetes in South Asians: meta-analysis of individualparticipant data from randomised controlled trials. 12 s. Diabetologia .

Brekke, Idunn; Richardsen, Kåre Rønn; Jenum, Anne Karen (2019). Sickness absence in pregnancy: associations with sedentary behavior. A population-based cohort study from Norway. BMC Public Health . Vol. 19.

Andenæs, Randi; Brekke, Idunn; Momyr, Astrid (2018). Reporting of pain by people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Comparative results from the HUNT3 population-based survey. BMC Public Health . Vol. 18.

Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmstrøm, Henrik (2017). Long-time sickness absence among parents of pre-school children with cerebral palsy, spina bifida and down syndrome: a longitudinal study. 7 s. BMC Pediatrics . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/11250/2474355

Søjbjerg, Inger Lucia; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Ravn, Ingrid Helen (2016). Livskvalitet hos foreldre til barn med spesielle behov. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. Kapittel 4. s. 55-67. Gyldendal Akademisk.

Brekke, Idunn; Nadim, Marjan (2016). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society . Vol. 31.
http://hdl.handle.net/10642/4817

Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Gardsjord, Ragnhild; Halvorsrud, Liv; Lidén, Hilde (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing . Vol. 25.
http://hdl.handle.net/11250/2466431

Brekke, Idunn; Reisel, Liza (2015). The impact of birthweight and adolescent health on educational attainment. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. 61.
http://hdl.handle.net/10642/3085

Brekke, Idunn (2015). Health and educational success in adolescents: a longitudinal study. 9 s. BMC Public Health . Vol. 15:619.
http://hdl.handle.net/10642/2691

Brekke, Idunn (2014). Long-term labour market consequences of dropping out of upper secondary school : Minority disadvantages?. Acta Sociologica . Vol. 57.
http://hdl.handle.net/10642/1822

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig