English version
Idunn Brekke

Idunn Brekke

Kort om

Idunn Brekke har en master i Sosiologi (2001) og doktorgrad i sosiologi (2008) fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO). Hennes forskningsinteresser er sykefravær, sosial ulikhet, helse, arbeidsmarkedet, funksjonshemming, minoriteter, ungdom og utdanning. Hun underviser i kvantitativ metode på masternivå.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nystrøm, Vivian; Olsen, Brita Fosser; Brekke, Idunn (2020). Practised sedation in mechanically ventilated patients: A survey of nurses’ perceptions. Nordic journal of nursing research .

Jenum, Anne Karen; Brekke, Idunn; Mdala, Ibrahimu; Muilwijk, Mirthe; Ramachandran, Ambady; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Andersen, Eivind; Richardsen, Kåre Rønn; Douglas, Anne; Cezard, Genevieve; Sheikh, Aziz; Celis-Morales, Carlos; Gill, Jason M.R.; Sattar, Naveed; Bhopal, Raj S.; Beune, Erik; Stronks, Karien; Vandvik, Per Olav; van Valkengoed, Irene G.M. (2019). Effects of dietary and physical activity interventions on the risk of type 2 diabetes in South Asians: meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Diabetologia . Vol. 62.

Brekke, Idunn; Richardsen, Kåre Rønn; Jenum, Anne Karen (2019). Sickness absence in pregnancy: associations with sedentary behavior. A population-based cohort study from Norway. BMC Public Health . Vol. 19.

Andenæs, Randi; Brekke, Idunn; Momyr, Astrid (2018). Reporting of pain by people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Comparative results from the HUNT3 population-based survey. BMC Public Health . Vol. 18.

Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmstrøm, Henrik (2017). Long-time sickness absence among parents of pre-school children with cerebral palsy, spina bifida and down syndrome: a longitudinal study. 7 s. BMC Pediatrics . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/11250/2474355

Søjbjerg, Inger Lucia; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Ravn, Ingrid Helen (2016). Livskvalitet hos foreldre til barn med spesielle behov. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. Kapittel 4. s. 55-67. Gyldendal Akademisk.

Brekke, Idunn; Nadim, Marjan (2016). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society . Vol. 31.
http://hdl.handle.net/10642/4817

Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Gardsjord, Ragnhild; Halvorsrud, Liv; Lidén, Hilde (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 25.
http://hdl.handle.net/11250/2466431

Brekke, Idunn; Reisel, Liza (2015). The impact of birthweight and adolescent health on educational attainment. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. 61.
http://hdl.handle.net/10642/3085

Brekke, Idunn (2015). Health and educational success in adolescents: a longitudinal study. 9 s. BMC Public Health . Vol. 15:619.
http://hdl.handle.net/10642/2691

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig