English version
Liv Anna Hagen

Liv Anna Hagen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap

Emner

Digitale verktøy i barnehagen   Ostinater   Raffe Riff. Sanger i sirkel   Barnesanger   Sangrepertoar i barnehagen   Sangkanon   Sang APP   TRALL   Sangbarsk   Kabaret

Vitenskapelige publikasjoner

Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (2021). The current status of singing in kindergartens in Norway – An exploratory study. Nordic Research in Music Education . Vol. 2.

Engesnes, Nina; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna (2017). "Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre" - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 15.

Haukenes, Siri; Hagen, Liv Anna (2017). Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? :. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 15.

Anvik, Elisabeth; Hagen, Liv Anna; Hovdelien, Olav (2015). Mellom rock og ringdans. Kulturelt mangfold i barnehagelærerutdanningens musikkfag. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. 6. Oplandske Bokforlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig