English version
Maybritt Jensen

Maybritt Jensen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Idéhistorie   Teatervitenskap

Emner

Teaterhistorie   Babyteater   Scenisk kommunikasjon   Performance teater   Fysisk teater   Sirkus   Klovning

Land

Danmark   Storbritannia

Vitenskapelige publikasjoner

Osnes, Heid; Jensen, Maybritt (2019). Sirkus som pedagogisk tilnærming i begynneropplæringen – muligheter for kroppslige, kreative og sosiale læringsformer. Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Kapittel. s. 157-172. Universitetsforlaget.

Nordström, Susan Naomi; Andersen, Camilla Eline; Osgood, Jayne; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Jensen, Maybritt (2018). Alice's adventures: Reconfiguring solidarity in early childhood education and care through data events. Cole, David R.; Bradley, Joff P. N. (Red.). Principles of transversality in globalization and education. 11. s. 175-193. Springer Nature.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Jensen, Maybritt (2015). . . . anything but synchronized swimming/ methodologies . . . artistic movements in/ with unknown inventions. Qualitative Inquiry . Vol. 22.
https://www.youtube.com/watch?v=-2eTwSAq8JU

Jensen, Maybritt (2012). Kroppslighet i spill. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. kapittel. s. 167-188. Universitetsforlaget.

Jensen, Maybritt (2009). Estetisk kompetanse i et flerkulturelt perspektiv. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Red.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Kapittel. s. 171-182. Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, Maybritt; Osnes, Heid (2009). Kroppen i lek og læring : sirkus i barnehage og skole. ISBN: 978-82-450-0520-2. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig