Norwegian version
Maybritt Jensen

Maybritt Jensen

Fields of study

Academic disciplines

History of ideas   Theatre studies

Subject areas

History of the theatre   Babytheatre   Scenic communication   Performance   Physical theatre   Circus   Clowning

Countries

Denmark   United Kingdom

Scientific publications

Jensen, Maybritt (2023). Det dansende rommet - en performativ studie av dramaturgiske strategier. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. p. 155-173. Fagbokforlaget.

Jensen, Maybritt (2021). Poetiske rom for tilblivelser. Elle, Øystein; Nyhus, Mette Røe (Ed.). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). Fagbokforlaget.

Jensen, Maybritt (2020). Poetic becomings in scenic art for young children. Harris, Anne; Holman Jones, Stacy (Ed.). Affective Movements, Methods and Pedagogies. Routledge.

Osnes, Heid ; Jensen, Maybritt (2019). Sirkus som pedagogisk tilnærming i begynneropplæringen – muligheter for kroppslige, kreative og sosiale læringsformer. Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs (Ed.). Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. p. 157-172. Universitetsforlaget.

Nordström, Susan Naomi; Andersen, Camilla Eline ; Osgood, Jayne; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete ; Jensen, Maybritt (2018). Alice's adventures: Reconfiguring solidarity in early childhood education and care through data events. Cole, David R.; Bradley, Joff P. N. (Ed.). Principles of transversality in globalization and education. p. 175-193. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-981-13-0583-2_11

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete ; Jensen, Maybritt (2015). . . . anything but synchronized swimming/ methodologies . . . artistic movements in/ with unknown inventions. 9 p. Qualitative Inquiry. Vol. 22.
https://doi.org/10.1177/1077800415605063

Jensen, Maybritt ; Osnes, Heid (2014). Sirkus - vilt og farlig i en magisk ramme. Sandseter, Ellen Beate Hansen; Jensen, Jens-Ole (Ed.). Vilt og farlig - om barns og unges bevegelseslek. p. 135-153. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Maybritt (2012). Kroppslighet i spill. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Ed.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. p. 167-188. Universitetsforlaget.

Jensen, Maybritt (2009). Estetisk kompetanse i et flerkulturelt perspektiv. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. p. 171-182. Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, Maybritt ; Osnes, Heid (2009). Kroppen i lek og læring : sirkus i barnehage og skole. ISBN: 978-82-450-0520-2. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete