Norwegian version
Maybritt Jensen

Maybritt Jensen

Fields of study

Academic disciplines

History of ideas   Theatre studies

Subject areas

History of the theatre   Babytheatre   Scenic communication   Performance   Physical theatre   Circus   Clowning

Countries

Denmark   United Kingdom

Scientific publications

Osnes, Heid; Jensen, Maybritt (2019). Sirkus som pedagogisk tilnærming i begynneropplæringen – muligheter for kroppslige, kreative og sosiale læringsformer. Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Kapittel. p. 157-172. Universitetsforlaget.

Nordström, Susan Naomi; Andersen, Camilla Eline; Osgood, Jayne; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Jensen, Maybritt (2018). Alice's adventures: Reconfiguring solidarity in early childhood education and care through data events. Cole, David R.; Bradley, Joff P. N. (Ed.). Principles of transversality in globalization and education. 11. p. 175-193. Springer Nature.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Jensen, Maybritt (2015). . . . anything but synchronized swimming/ methodologies . . . artistic movements in/ with unknown inventions. Qualitative Inquiry . Vol. 22.
https://www.youtube.com/watch?v=-2eTwSAq8JU

Jensen, Maybritt (2012). Kroppslighet i spill. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Ed.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. kapittel. p. 167-188. Universitetsforlaget.

Jensen, Maybritt (2009). Estetisk kompetanse i et flerkulturelt perspektiv. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Kapittel. p. 171-182. Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, Maybritt; Osnes, Heid (2009). Kroppen i lek og læring : sirkus i barnehage og skole. ISBN: 978-82-450-0520-2. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete