Norwegian version
Aslaug Andreassen Becher

Aslaug Andreassen Becher

Fields of study

Academic disciplines

General education   Other subjects within education

Subject areas

Multicultural education   Guidance

Scientific publications

Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs (2019). Lek og lekende perspektiver i skolens første år. Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Kap 1. p. 15-26. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Nutti, Laila Aleksandersen; Syed, Bushra Fatima (2019). Place sensitive pedagogy and the importance of traditional knowledges in Sámi early childhood institutions. Kroeger, janice; Myers, Casey Y; Morgan, Katy (Ed.). Nurturing Nature and the Environment with Young Children. chapter 4. Routledge.

Becher, Aslaug Andreassen; Høyland, Karin (2019). Muligheter for lek og lekende tilnærminger i nye undervisningsarealer. Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. *. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs (2019). Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. ISBN: 9788215034133. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen (2018). Er klasserommet tilpasset skolestarteren? Materialitet, kropp og fysisk miljø I førsteklasse. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. Kapittel 3. p. 57-90. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Evenstad, Randi (2018). Materialitet, kropp og pedagogikk. Samspillende aktører i barnehagens rom. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Ed.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kap.10. p. 177-198. Cappelen Damm Akademisk.

Palm, Kirsten; Becher, Aslaug Andreassen; Michaelsen, Eva (2018). Den viktige begynneropplæringen. Aktuelle fagområder og kritiske perspektiver. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. kapittel 1. p. 13-31. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Steinsvik, Brit (2015). Profesjonsdiskurser og mangfold og det flerkulturelle i lærerutdanningene. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 7. Oplandske Bokforlag.

Evenstad, Randi; Becher, Aslaug Andreassen (2015). Arkitektur og pedagogikk i samspill eller motspill? : om betydning av koherens mellom planlegging og etablering av nye typer barnehagebygg. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 10.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/dow...

Becher, Aslaug Andreassen (2015). Didaktikk - fra overordnede intensjoner til øyeblikkenes avgjørelser : læreplanteoretisk kritikk av mål- og resultatorientering i pedagogisk virksomhet. Greve, Anne; Pedersen, Lillian; Sviggum, Hege Gjerde (Ed.). Faglighet i barnehagen. Kapittel. p. 17-38. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete