Norwegian version
Annbjørg Håøy

Annbjørg Håøy

Scientific publications

Håøy, Annbjørg ; Becher, Aslaug Andreassen (2023). Jenter og gutters vennskap og sosial inkludering ved skolestart. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 9.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.5158

Becher, Aslaug Andreassen ; Håøy, Annbjørg (2022). Oppfatninger om lek i førsteklasse–en casestudie der barn, foreldre og lærere er aktører. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/npt.106.4.5

Bjørkvold, Tuva ; Håøy, Annbjørg ; Ånestad, Gerd (2021). Universitetsfaget begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det. 18 p. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.2611

Rambø, Gro-Renee; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Johnsen, Hans Christian Garmann; Torjesen, Stina; Ennals, Richard (Ed.). Higher Education in a Sustainable Society. p. 51-64. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-15919-5_4

Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg ; Kristiansen, Aslaug; Rambø, Gro-Renee (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Johnsen, Hans Christian Garmann; Torjesen, Stina; Ennals, Richard (Ed.). Higher Education in a Sustainable Society. p. 51-64. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-15919-5_4

Håøy, Annbjørg (2012). Utforskende geometri. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. Vol. 1.

Håøy, Annbjørg (2011). Primtall og gangerektangler. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. Vol. 3.

Håøy, Annbjørg (2010). Desember-tall. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. Vol. 4.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete