English version
Maria Brennhovd

Maria Brennhovd

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Brennhovd, Maria; Johannessen, Charlotte (2023). Å miste foreldresamarbeidet? Personalets kompetanse i samarbeid med foreldrene. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 5. s. 81-101. Fagbokforlaget.

Evenstad, Randi; Brennhovd, Maria (2020). "Vi må finn på ka vi ska gjør!" Hvilke transformative muligheter og invitasjoner til symbolsk lek finner barna i barnehagens innemiljø?. Hansen Sandseter, Ellen Beate; Storli, Rune (Red.). Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek.. Kapittel 3. s. 47-63. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Brennhovd, Maria (2010). Pedagogisk dokumentasjon - en arbeidsmåte for vurdering,utvikling og forandring i barnehagen. Kvello, Øyvind (Red.). Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Kapittel 13. s. 258-275. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig