English version
Elise Torsnes

Elise Torsnes

Forskningsprosjekter

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Hyunh, Johnny ; Torsnes, Elise (2023). Pedagogisk dokumentasjon.
https://www.youtube.com/watch?v=sjAEMtRKGMU

Laski, Alona Krieken ; Lerbak, Kari; Torsnes, Elise (2022). Aksjonslæring og pedagogisk dokumentasjon i barnehagen - pedagogisk ledelse i praksis.

Hyunh, Johnny ; Torsnes, Elise (2022). Barnehagens arbeidsmåter.

Hyunh, Johnny ; Torsnes, Elise (2022). Barnehagens verdigrunnlag.

Løberg, Hege ; Torsnes, Elise (2021). Samarbeid om lokal kompetanseutvikling - Regional ordning. Samarbeid om lokal kompetanseutvikling - Regional ordning. OsloMet.

Brennhovd, Maria ; Torsnes, Elise ; Løberg, Hege Støylen Kvalbein (2021). Samarbeid om lokal kompetanseutvikling - Regional ordning. Webinar om samarbeid i tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling. OsloMet.

Torsnes, Elise ; Løberg, Hege Støylen Kvalbein (2021). Samarbeid om lokal kompetanseutvikling - Regional ordning. Webinar om samarbeid i tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling. OsloMet.

Torsnes, Elise (2021). Samarbeid om lokal kompetanseutvikling - Regional ordning. webinar om samarbeid i tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling. OsloMet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig