English version
Kristina Axelsen Ivarson

Kristina Axelsen Ivarson

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ivarson, Kristina Axelsen (2023). Barnehagelærere med mastergrad - med blikk for pedagogikk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 9.

Ivarson, Kristina Axelsen; Larsen, Ann Kristin (2023). En styrket profesjonsrolle? Endringer i profesjonsrollen i lys av prosjektet. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 4. s. 65-80. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig