English version
Cecilie Thun

Cecilie Thun

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fangen, Katrine ; Thun, Cecilie (2024). Ambivalens og endring. Unge norsksomaliske kvinner snakker om omskjæring. Johansen, R. Elise B (Red.). Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis. s. 123-152. Universitetsforlaget.

Johannessen, Charlotte U ; Thun, Cecilie (2023). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. ISBN: 9788245044300. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie (2023). Team Leadership and Diversity in Norwegian Early Childhood Education and Care. Modise, Matshediso; Fonsen, Elina; Heikka, Johanna; Phatudi, Nkidi; Bøe, Marit; Phala, Thembi (Red.). Global Perspectives on Leadership in Early Childhood Education. s. 127-140. Helsinki University Press (HUP).
https://doi.org/https://doi.org/10.33134/HUP-20-8

Thun, Cecilie ; Onsrud, Line Marie (2023). Mangfold som honnørord eller maktkritikk? Forståelser av mangfold i barnehagelærerutdanningen. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.4.7

Johannessen, Charlotte; Lundestad, Magritt ; Slåtten, Mette Vaagan ; Thun, Cecilie (2023). Dilemmaer og muligheter ved ny organisering og arbeidsdeling. Konsekvenser for profesjonalitet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 151-160. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie ; Onsrud, Line Marie ; Sund, Kristin Amine (2023). Ubehag som ressurs. Kritisk mangfoldsledelse av profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 201-226. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie ; Førde, Elisabeth (2023). Hvor går grensene mellom praktiske og pedagogiske oppgaver?. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 103-127. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie ; Johannessen, Charlotte (2023). Metode. Kollektiv kunnskapsutvikling i et kvalitativt forskningsprosjekt. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 29-44. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte; Thun, Cecilie (2023). Innledning. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 13-28. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie (2019). Excellent and gender equal? Academic motherhood and 'gender blindness' in Norwegian academia. Gender, Work & Organization.
https://doi.org/10.1111/gwao.12368

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig