English version
Cecilie Thun

Cecilie Thun

Vitenskapelige publikasjoner

Thun, Cecilie; Johannessen, Charlotte U (2023). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. ISBN: 9788245044300. Fagbokforlaget.

Thun, Cecilie (2019). Excellent and gender equal? Academic motherhood and 'gender blindness' in Norwegian academia. Gender, Work & Organization .

Thun, Cecilie (2019). Akademisk karriere som "risikosport". Midlertidighet i et kjønnsperspektiv. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Thun, Cecilie (2018). Å «bære» sitt kjønn. Kjønnet organisasjonskultur innenfor realfag. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10852/71877

Fajersson, Karin Elise; Thun, Cecilie (2015). Mangfold og kultur i flere lag. Forståelser av kulturelt mangfold, kulturarv og nasjonal identitet i møter med lærere i forming/kunst og håndverk på barnehage- og grunnskolelærerutdanningen. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 10. s. 211-238. Oplandske Bokforlag.

Thun, Cecilie (2015). Grenser for norskhet? Om barns medborgerskap og kulturelt mangfold i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791529/grenser_for...

Thun, Cecilie (2015). Inclusive and Women-friendly in a time of Diversity? The Scandinavian citizenship regime – the ‘childcare lesson’. Nordic Journal of Social Research . Vol. 6.
https://boap.uib.no/index.php/njsr/article/downloa...

Thun, Cecilie (2014). Women-friendly funding? : conditions for women's organizations to engage in critical advocacy in Norway. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research . Vol. 22.

Thun, Cecilie (2013). Grenser for kvinnesak. Norsk kvinnebevegelse på 2000-tallet. Thun, Cecilie; Bråten, Beret (Red.). Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Kapittel 1. s. 259-283. Akademika forlag.

Thun, Cecilie (2013). Introduksjon. Thun, Cecilie; Bråten, Beret (Red.). Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Introduksjon. s. 5-28. Akademika forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig