English version
Studenter på utveksling - fire kvinner står underdørs og smiler.

Helhetlig tilnærming til økt studentutveksling ved barnehagelærerutdanningen (HETBLU)

HETBLU-prosjekt har som mål å styrke kultur for internasjonalisering og økt studentutveksling ved barnehagelærerutdanning.

I prosjektet HETBLU er vi opptatt av å styrke kulturen for internasjonalisering og inspirere både ansatte og studenter til økt studentutveksling ved barnehagelærerutdanningen.  

Prosjektets hovedmålsetting er betydelig og varig økning i antall studenter som reiser på utveksling til utlandet ved barnehagelærerutdanningen.

Tradisjonelt har utveksling vært knyttet til administrative oppgaver. Vår ambisjon er at flere utvekslingstilbud skal nå studenter gjennom skreddersydd informasjon. Fokus er da å forbedre faglig læringsutbytte ved studentutveksling.

Gjennom tverrfaglige COIL (Collaborative Online International Learning)-prosjekter med Belgia skal faglig samarbeid med studenter og ansatte ved partnerinstitusjoner løfte frem internasjonale perspektiver. BIP (Blended Intensive Programmes) med Belgia vil gi mulighet for kort studentutveksling, mens utveksling til land i sør skal være på minimum tre måneder.

India (Kolkata) i samarbeid med NCI – Nordic Center India blir et nytt og attraktivt praksisutvekslingssted i februar 2024. Mer strategisk oppfordring om økt deltakelse i utvekslingsprogram, inklusive lærerutveksling både ut og inn, skal bidra til promotering av studentutveksling.

Studentinvolvering og medvirkning i ulike faser vil være en ressurs for rekruttering av flere studenter. Gjennom informasjon og kunnskapsspredning håper vi å snu en nedadgående studentutvekslingstrend og etablere kultur for studentutveksling med ansatte og ledelse involvert i ulike tiltak. 

Vi tror det vil ha en betydelig effekt om tiltakene i prosjektet engasjerer flere lærere i internasjonaliseringsvirksomhet gjennom koblinger til ulike fagemner i utdanningen.

Foto øverst på siden: Tumwine Andrew Micheals 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • University Colleges Leuven-Limburg, Belgia
    • Nordic Centre in India