English version
Charlotte U Johannessen

Charlotte U Johannessen

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Charlotte U (2020). SMÅ BARN I SÅRBARE LIVSSITUASJONER – Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risiko for omsorgssvikt?. ISBN: 9788244623681. 252 s. Kommuneforlaget AS.

Johannessen, Charlotte U (2015). Tidlig innsats for barnehagebarn i risiko. Spesialpedagogikk .

Johannessen, Charlotte U (2011). Fosterbarn med tilknytningsvansker. Spesialpedagogikk .

Johannessen, Charlotte U (2008). Kompetansehevingsprosjekt for barnehager. Spesialpedagogikk .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig