English version
Charlotte U Johannessen

Charlotte U Johannessen

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Charlotte U ; Thun, Cecilie (2023). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. ISBN: 9788245044300. Fagbokforlaget.

Bjørnestad, Elisabeth ; Johannessen, Charlotte U ; Kleppe, Rasmus (2022). Lekens betydning for barns utvikling. Karlsdottir, Ragnheidur; Kvello, Øyvind; Hybertsen, Ingunn Dahler (Red.). Grunnbok i pedagogisk psykologi. s. 103-116. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte U (2022). Små barn i sårbare livssituasjoner. Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risko for omsorgssvikt?. ISBN: 9788244624312. 252 s. Kommuneforlaget AS.

Johannessen, Charlotte U ; Kleppe, Rasmus (2021). Barnehagens utadrettede ledelse i arbeid med barn i risiko. Iversen, Wencke; Ljunggren, Birgitte; Moen, Kari Hoås (Red.). Utadrettet barnehageledelse. s. 218-230. Universitetsforlaget.

Johannessen, Charlotte U ; Mikkelsen, Eva (2021). Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern. Tildlig innsats for barn i sårbare situasjoner. ISBN: 9788205550513. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Charlotte U (2020). SMÅ BARN I SÅRBARE LIVSSITUASJONER – Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risiko for omsorgssvikt?. ISBN: 9788244623681. 252 s. Kommuneforlaget AS.

Johannessen, Charlotte U (2015). Tidlig innsats for barnehagebarn i risiko. Spesialpedagogikk.

Johannessen, Charlotte U (2011). Fosterbarn med tilknytningsvansker. Spesialpedagogikk.

Johannessen, Charlotte U (2008). Kompetansehevingsprosjekt for barnehager. Spesialpedagogikk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig