English version
Unn Christin Håvie

Unn Christin Håvie

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Håvie , Unn-Christin (2013). Barnevernpedagoger - en ny yrkesgruppe i grunnskolen: Erfaringer og utfordringer. Bø, Bente Puntervold; Hermansen , Nina; Stenberg, Oddbjørn (Red.). Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. s. 158-184. Orkana Forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig