English version
Henna Naustheller

Henna Naustheller

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Os, Ellen; Hansen, Ole Henrik; Haaland, Gunnar; Hannevig, Lise; Laski, Alona Krieken; Løberg, Hege Støylen Kvalbein; Naustheller, Henna (2020). "Man tager hvad man haver ...". 40 s. OsloMet - storbyuniversitetet.
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskni...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig