English version
Lise Hannevig

Lise Hannevig

Fagområder

Emner

Ledelse i barnehagen   Endringsledelse   Medvirkning   Lærende organisasjoner   Pedagogisk ledelse   Kollektive læringsprosesser

Vitenskapelige publikasjoner

Lundestad, Magritt ; Hannevig, Lise ; Skogen, Eva (2020). Pedagogisk leder i barnehagen: Samhandling, organisering og dialog. ISBN: 9788245019681. 274 s. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig