English version
Lise Hannevig

Lise Hannevig

Fagområder

Emner

Brukermedvirkning i systemutvikling   Ledelse i barnehagen   Barns medvirkning   Endringsledelse   Pedagogisk ledelse

Vitenskapelige publikasjoner

Lundestad, Magritt; Hannevig, Lise; Skogen, Eva (2020). Pedagogisk leder i barnehagen: Samhandling, organisering og dialog. ISBN: 9788245019681. 274 s. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig