English version
Camilla Skredderstuen Stolpe

Camilla Skredderstuen Stolpe

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Stolpe, Camilla Skredderstuen; Germeten, Sidsel (2015). Aksjonsforskning: Aksjonslæring og dokumentasjon av praksisnære prosesser. Otterstad, Ann Merete; Reinertsen, Anne Beate (Red.). Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. s. 359-373. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig