Norwegian version
Elisabeth Førde

Elisabeth Førde

Scientific publications

Thun, Cecilie; Førde, Elisabeth (2023). Hvor går grensene mellom praktiske og pedagogiske oppgaver?. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 6. p. 103-127. Fagbokforlaget.

Førde, Elisabeth (2018). "I tråd med godt faglig skjønn" - barnehagepedagogisk kunnskap i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 12. p. 209-225. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete