Norwegian version
Christian Fjeldbu

Christian Fjeldbu

Publications and research

Dissemination

Fjeldbu, Christian (2019). Kunstpris til PhD-stipendiater ved fakultetet.

Fjeldbu, Christian (2018). Uten tittel.

Fønnebø, Bente; Dybvik, Jeanette Helleberg; Fjeldbu, Christian; Berg, Lise-Kari; Mathiesen, Ilmi Gutzeit (2017). Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer 2017 med fokus på ny tegnefilosofi,forskning og didaktikk i barnehage og skole. Nordiske nettverks- og forskerseminarer med inviterte forskere. Barnehagelærerutdanningen.

Dybvik, Jeanette Helleberg; Fjeldbu, Christian (2017). Digital kunstutstilling som viser flip garam-, stop motion-,Movie maker-filmer og utvalgte kunstneriske studentarbeider. Nettverkskonferanse, Oslo, Dybde i kunst og håndverk. Hioa Nasjonalt senter for Kunst & håndverk i UH sektoren..

Fjeldbu, Christian; Rødstøl, Berit (2015). Frøppeldunk - ein miljøfabel.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete