English version
Nina Gram Garmann

Nina Gram Garmann

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emner

Kognitiv lingvistikk   Barnespråk   Språkendring   Språktilegnelse   Norsk språk   Fonologi   Språkhistorie   Norrønt   Babling

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Tilknyttet MultiLing, Senter for flerspråklighet, et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

Vitenskapelige publikasjoner

Miezskowska, Karolina; Krajewski, Grzegorz; Sobota, Krzysztof; Dynak, Agnieszka; Kolak, Joanna; Krysztofiak, Magdalena; Lukomska, Barbara; Łuniewska, Magdalena; Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram; Alcock, Katie; Katsos, Napoleon; Haman, Ewa (2022). Parental Report via a Mobile App in the Context of Early Language Trajectories: StarWords Study Protocol. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10852/94397

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Tkachenko, Elena (2021). Å involvere barnehagelærere i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 37.
http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/199...

Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Tengesdal, Eirik; Post, Brechtje; Payne, Elinor (2021). Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech. Frontiers in Psychology . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/86705

Tkachenko, Elena; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Garmann, Nina Gram (2021). Translanguaging Strategies in Superdiverse Mainstream Norwegian ECEC: Opportunities for Home Language Support. 13 s. Journal of Home Language Research . Vol. 4.
https://jhlr.org/articles/10.16993/jhlr.41/

Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Post, Brechtje; Payne, Elinor (2020). Cross-linguistic variation in word-initial cluster production in adult and child language: evidence from English and Norwegian. Journal of Child Language . Vol. 48.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of...

Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil (2019). Consonant clusters in the speech of children with 5p deletion syndrome. Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje (Red.). Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Artikkel. s. 295-314. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10852/76562

Rygvold, Anne-Lise; Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Næss, Kari-Anne Bottegård (2019). Språkforstyrrelser hos barn. Spesialpedagogikk. 13. s. 301-337. Cappelen Damm Akademisk.

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Flygstad, Nina; Milder, Nina; Pedersen, Ingrid; Simonsen, Hanne Gram; Torkildsen, Janne von Koss (2019). Språkkartlegging i norske barnehager -en pilotundersøkelse av foreldres og barnehageansattes rapportering av norsktalende tre-åringers språkferdigheter ved hjelp av CDI III. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10852/74327

Lindquist, Hein; Garmann, Nina Gram (2019). Toddlers and their translingual practicing homes. 15 s. International Journal of Multilingualism .
https://hdl.handle.net/11250/2645989

Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian Emil (2019). The Phonology of Children's Early Words: Trends, Individual Variation, and Parents' Accommodation in Child-Directed Speech. Frontiers in Communication . Vol. 4.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm...

Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram (2018). Phonological patterns (templates) in 5p deletion syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics . Vol. 32.
http://hdl.handle.net/10852/61221

Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram (2017). The acquisition of long consonants in Norwegian. Kubozono, Haruo (Red.). The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants.. Kapittel 6. s. 130-162. Oxford University Press.
https://books.google.no/books?id=3hueDgAAQBAJ&prin...

Garmann, Nina Gram; Sandvik, Margareth (2017). Meningsfulle samtaler i barnehagen. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel. s. 35-54. Novus Forlag.

Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (2017). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. ISBN: 978-82-7099-881-4. 229 s. Novus Forlag.
http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/GarmannOmmu...

Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss (2016). Barns språkutvikling de tre første årene. Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne (Red.). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. 4. s. 45-64. Novus Forlag.

Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram (2015). VC timing acquisition: Integrating phonetics and phonology. The Scottish Consortium, for ICPhS (Red.). Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. KAPITTEL.
https://www.internationalphoneticassociation.org/i...

Kristoffersen, Kristian Emil; Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram (2014). Consonant production and intelligibility in cri du chat syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics . Vol. 28.
http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.3109/02699...

Garmann, Nina Gram (2012). Omlyd og brytning. En artikulatorisk analyse. Røyneland, Unn; Enger, Hans-Olav (Red.). Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Artikkel. s. 111-122. Novus Forlag.

Garmann, Nina Gram (2010). Kvantitetsomleggingen i østnorsk :. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift . Vol. 28.
http://hdl.handle.net/10852/26284

Garmann, Nina Gram (2010). Konsonantendringer i norsk : en artikulatorisk analyse. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift . Vol. 28.
http://hdl.handle.net/10852/26283

Garmann, Nina Gram (2007). Kategoriseringsprinsipper i kognitiv lingvistikk. En tolkning av Bybee (2001). NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift .

Garmann, Nina Gram (2003). Kvantitetsomleggingen i et kognitivt perspektiv. Faarlund, Jan Terje (Red.). Språk i endring. Indre norsk språkhistorie. artikkel. s. 81-110. Novus Forlag.

Garmann, Nina Gram (2002). Når starter kvantitetsomleggingen i sørøstnorsk?. Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram; Torp, Arne (Red.). MONS 9: Utvalgte artikler fra det 9. møtet om norsk språk i Oslo 2001. Artikkel. s. 75-82.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig