English version
Eirik Tengesdal

Eirik Tengesdal

Kort om

Undervisning

Høsten 2023 underviser jeg om barns språkutvikling, flerspråklighet, pragmatisk kompetanse, språkmiljø i barnehagen, språkforstyrrelser og barnelitteratur.

Faglige interesser

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Larsson, Ida; Tengesdal, Eirik (2022). Argument placement in Danish. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. Vol. 7.
https://doi.org/10.5617/nals.10102

Lundquist, Björn; Tengesdal, Eirik (2022). Argument placement in Norwegian. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. Vol. 7.
https://doi.org/10.5617/nals.10099

Tengesdal, Eirik; Lundquist, Bjørn (2021). Trykkplasseringa i latinske lånord og partikkelverb i tre norske dialektområde. Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein Alexander; Åfarli, Tor Anders (Red.). Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet . s. 129-154. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10852/90774

Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Tengesdal, Eirik; Post, Brechtje; Payne, Elinor (2021). Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech. Frontiers in Psychology. Vol. 12.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.688002

Brinkerhoff, Mykel Loren; Tengesdal, Eirik (2021). MATCHING Phrases in Norwegian Object Shift. Proceedings of the Annual Meetings on Phonology.
https://doi.org/10.3765/amp.v9i0.4921

Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik; Nøklestad, Anders (2019). Nordic Word Order Database: Motivations, methods, material and infrastructure. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. Vol. 4.
https://doi.org/10.5617/nals.7529Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig