English version
Alexander Kristoffersen Lykke

Alexander Kristoffersen Lykke

Kort om

Faglige interesser

Undervisning

Våren 2023 underviser jeg på kurs i andrespråkspedagogikk (ASPR) og i kompletterende lærerutdanning (KOML).

Bakgrunn

Tre år som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Undervisninga har vært innen grunnskolelærerutdanninga i emner relatert til språklig struktur (grammatikk), variasjon og endring. Dette har inkludert flerspråklighet i stor grad og historisk språkvitenskap.

Doktorgrad i språkvitenskap fra UiO. Avhandling: Variation and Change in the Tense Morphology of Heritage Norwegian in North America.

Bachelor- og mastergrad i nordisk språkvitenskap fra UiO. Masteroppgave: Trykklett /i/ og /u/ i gammelnorsk: En studie av runematerialet etter år 1050.

Formidlingsvirksomhet

Språkkonsulent for TV-serien Beforeigners produsert av Rubicon for HBO Nordic.

Språkkonsulent for Siri Pettersens Ravneringene-trilogi (Odinsbarn, Råta og Evna).

Vitenskapelige publikasjoner

Lykke, Alexander Kristoffersen (2022). Piecing together the history of change: A diachronic study of moribund heritage Norwegian tense morphology. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) . Vol. 12.

Lykke, Alexander Kristoffersen; Hjelde, Arnstein (2022). New perspectives on grammatical change in heritage Norwegian: Introducing the adult speaker and adolescent relearner. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) . Vol. 12.

Lykke, Alexander K. (2018). The Relation between Finiteness Morphology and Verb-Second: An Empirical Study of Heritage Norwegian. Kühl, Karoline; Petersen, Jan Heegård (Red.). Selected Proceedings of the 8th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 8). Artikkel. s. 71-79. Cascadilla Press.
http://www.lingref.com/cpp/wila/8/abstract3433.htm...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig