English version
Ingeborg Sophie Ribu

Ingeborg Sophie Ribu

Kort om

Jeg forsker på utviklingsmessige og ervervede språkvansker hos en- og flerspråklige personer. Videre er jeg opptatt av språklig og kulturell tilpassing av kartleggingsverktøy for barn og voksne med språkvansker, og mangfoldsensitiv pedagogikk. Jeg underviser først og fremst på videreutdanninga i spesialpedagogikk.

Jeg er med i to prosjekter finansiert av Stiftelsen Dam

Andre pågående prosjekter

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Språkutvikling   Språkvansker   Afasi   Nevrolingvistikk   Psykolingvistikk   Kartlegging   Demenssykdommer   Klinisk lingvistikk   Flerspråklighet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Norvik, Monica I.; Ribu, Ingeborg Sophie ; Hansen, Pernille ; Simonsen, Hanne Gram (2024). Beyond Naming: Narrative Production in L1 and L2 in Multilingual Individuals with and without Dementia. Goral, Mira; Lerman, Aviva (Red.). Advances in the Neurolinguistic Study of Multilingual and Monolingual Adults. s. 95-112. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003330318-10

Ribu, Ingeborg Sophie ; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S.; Kristoffersen, Kristian Emil (2019). N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian. Ball, Martin J.; Fletcher, Paul; Crystal, David (Red.). Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP. s. 1-28. Multilingual Matters.
https://doi.org/10.21832/9781788924399-003

Trecca, Fabio; McCauley, Stewart; Riis Andersen, Sofie; Bleses, Dorthe; Basbøll, Hans; Højen, Anders; Madsen, Thomas O.; Ribu, Ingeborg Sophie ; Christiansen, Morten H. (2018). Segmentation of Highly Vocalic Speech Via Statistical Learning: Initial Results From Danish, Norwegian, and English. Language Learning.
https://doi.org/10.1111/lang.12325

Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie ; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan; de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. 25 s. Clinical Linguistics & Phonetics. Vol. 32.
https://doi.org/10.1080/02699206.2017.1381168

Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille ; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth ; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie ; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina; Armon-Lotem, Sharon (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics. Vol. 31.
https://doi.org/10.1080/02699206.2017.1308553

Ribu, Ingeborg Sophie (2014). Imageability and phonological neighborhood density effects in speech processing. Stem-, spraak- en taalpathologie. Vol. 19.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig