English version
Ingeborg Sophie Ribu

Ingeborg Sophie Ribu

Kort om

Jeg forsker på språkvansker og språkutvikling hos en- og flerspråklige personer. Har erfaring med utviklingsmessige språkforstyrrelser, afasi og språkvansker som følge av kognitiv svikt og demens.
Videre er jeg opptatt av språklig og kulturell tilpassing av kartleggingsverktøy for barn og voksne med språkvansker.
Jeg har samarbeid med universitetene i Warszawa og København, samt deltar i prosjekter ved Universitetet i Oslo og Spesialsykehuset for epilepsi.

To prosjekter finansiert av Stiftelsen Dam:
Livskvalitet og språkvansker hos ungdom: https://dam.no/prosjekter/livskvalitet-og-sprakvansker-hos-ungdom/
Språkkartleggingsverktøy for Primær progressiv afasi: https://dam.no/prosjekter/sprakkartleggingsverktoy-for-primaer-progressiv-afasi/

Jeg underviser først of fremst på videreutdanninga i spesialpedagogikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Språkutvikling   Språkvansker   Afasi   Nevrolingvistikk   Psykolingvistikk   Kartlegging   Demenssykdommer   Klinisk lingvistikk   Flerspråklighet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S.; Kristoffersen, Kristian Emil (2019). N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian. Ball, Martin J.; Fletcher, Paul; Crystal, David (Red.). Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP. Kapittel 1. s. 1-28. Multilingual Matters.

Trecca, Fabio; McCauley, Stewart; Riis Andersen, Sofie; Bleses, Dorthe; Basbøll, Hans; Højen, Anders; Madsen, Thomas O.; Ribu, Ingeborg Sophie; Christiansen, Morten H. (2018). Segmentation of Highly Vocalic Speech Via Statistical Learning: Initial Results From Danish, Norwegian, and English. Language Learning .
http://hdl.handle.net/10852/67740

Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan; de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics . Vol. 32.
http://hdl.handle.net/10852/59104

Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina; Armon-Lotem, Sharon (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics . Vol. 31.
http://dx.doi.org/10.1080/02699206.2017.1308553

Ribu, Ingeborg Sophie (2014). Imageability and phonological neighborhood density effects in speech processing. Stem-, spraak- en taalpathologie . Vol. 19.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig