English version
Veerle Garrels

Veerle Garrels

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emner

Tilpasset opplæring   Spesialundervisning   Tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse for barn med autisme   Nevroutviklingsforstyrrelser   Autismespekterforstyrrelser   Selvbestemmelsesteori   Utviklingshemming og arbeid   Utviklingshemming   Mangfold og inkludering   Unges etablering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Wendelborg, Christian; Dean, Evan Edward (2022). Work Opportunities and Workplace Characteristics for Employees with Intellectual Disability in the Norwegian Labour Market. International Journal of Disability, Development and Education .

Schmid, Evi; Garrels, Veerle (2022). Editorial: Inclusion in vocational education and training (VET). Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 6.

Bakken, Karine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Garrels, Veerle; Hagen, Åste Mjelve (2022). Single-Case Writing Interventions for Students with Disorders of Intellectual Development: A Systematic Review and Meta-Analysis. Education Sciences . Vol. 12.

Dean, Evan Edward; Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Wendelborg, Christian (2022). Employer willingness to hire people with intellectual disability: The influence of employer experience, perception of work, and social responsibility. Journal of Vocational Rehabilitation . Vol. 57.
http://hdl.handle.net/10852/94523

Garrels, Veerle; Zemliansky, Pavel (2022). Improving student engagement in online courses through interactive and user-centered course design: Practical strategies. Nordic Journal of Digital Literacy . Vol. 17.

Garrels, Veerle; Skåland, Børge; Schmid, Evi (2022). Blurring Boundaries: Balancing between Distance and Proximity in Qualitative Research Studies With Vulnerable Participants. International Journal of Qualitative Methods (IJQM) . Vol. 21.

Garrels, Veerle (2022). Å strukturere hverdagsaktiviteter gjennom bruk av TEACCH. Høium, Kari; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Gjermestad, Anita; Berge, Ulf (Red.). Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. s. 154-170. Universitetsforlaget.

Wendelborg, Christian; Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Dean, Evan Edward (2022). Recruitment and work arrangements for employees with intellectual disability in competitive employment. 10 s. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities .

Schmid, Evi; Garrels, Veerle (2021). Parental involvement and educational success among vulnerable students in vocational education and training. Educational Research . Vol. 63.

Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle (2021). A Semi-Structured Approach to Photo Elicitation Methodology for Research Participants With Intellectual Disability. International Journal of Qualitative Methods (IJQM) . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10852/89687

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig