English version
Veerle Garrels

Veerle Garrels

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emner

Tilpasset opplæring   Spesialundervisning   Tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse for barn med autisme   Nevroutviklingsforstyrrelser   Autismespekterforstyrrelser   Selvbestemmelsesteori   Utviklingshemming og arbeid   Utviklingshemming   Mangfold og inkludering   Unges etablering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Schmid, Evi ; Garrels, Veerle ; Skåland, Børge (2024). The continuum of rapport: Ethical tensions in qualitative interviews with vulnerable participants. 18 s. Qualitative Research.
https://doi.org/10.1177/14687941231224600

Solberg, Stine ; Laundal, Øyvind ; Garrels, Veerle (2023). Scoping Review of Positive Mental Health Research for Students in Vocational Education and Training. International Journal for Research in Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.13152/IJRVET.10.2.6

Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle (2023). Tolk, mekler, regissør og pedagog – jobbspesialisters egenskaper og roller overfor unge voksne med lett utviklingshemming i møte med arbeidslivet. Spesialpedagogikk.
http://hdl.handle.net/10852/107975

Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle (2023). Norwegian teachers’ efforts in preparing students with mild intellectual disability for working life?. European Journal of Special Needs Education. Vol. 38.
https://doi.org/10.1080/08856257.2023.2172895

Garrels, Veerle ; Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2023). Caregivers’ Experiences with School–Work Transitions for Their Children with Disorders of Intellectual Development. 12 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 20.
https://doi.org/10.3390/ijerph20031892

Garrels, Veerle (2022). Learning difficulties and reasonable accommodations in higher education. Tsagari, Dina; Nijakowska, Joanna; Guz, Ewa (Red.). Good practices in inclusive language education and foreign language teacher training - universal design in education and increasing accessibility, especially for marginalized groups. s. 121-140. The Scaled Project.

Dean, Evan Edward; Garrels, Veerle ; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Wendelborg, Christian (2022). Employer willingness to hire people with intellectual disability: The influence of employer experience, perception of work, and social responsibility. 10 s. Journal of Vocational Rehabilitation. Vol. 57.
https://doi.org/10.3233/JVR-221201

Garrels, Veerle (2022). Å strukturere hverdagsaktiviteter gjennom bruk av TEACCH. Haugland, Silje; Berge, Ulf; Gjermestad, Anita; Høium, Kari; Løkke, Jon Arne (Red.). Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. s. 154-170. Universitetsforlaget.

Wendelborg, Christian; Garrels, Veerle ; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Dean, Evan Edward (2022). Recruitment and work arrangements for employees with intellectual disability in competitive employment. 10 s. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. Vol. 19.
https://doi.org/10.1111/jppi.12418

Bakken, Karine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Garrels, Veerle ; Hagen, Åste Mjelve (2022). Single-Case Writing Interventions for Students with Disorders of Intellectual Development: A Systematic Review and Meta-Analysis. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12100687

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig