English version
Øyvind Laundal

Øyvind Laundal

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Laundal, Øyvind; Solberg, Stine (2022). Reengaging in their future. Students’ experiences of preparedness for education and training after attending a transitional school year. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 6.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig