English version
Børge Skåland

Børge Skåland

Vitenskapelige publikasjoner

Schmid, Evi ; Garrels, Veerle ; Skåland, Børge (2024). The continuum of rapport: Ethical tensions in qualitative interviews with vulnerable participants. 18 s. Qualitative Research.
https://doi.org/10.1177/14687941231224600

Garrels, Veerle ; Skåland, Børge ; Schmid, Evi (2022). Blurring Boundaries: Balancing between Distance and Proximity in Qualitative Research Studies With Vulnerable Participants. 10 s. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). Vol. 21.
https://doi.org/10.1177/16094069221095655

Skåland, Børge ; Kleiveland, Jostein (2020). Skolens evne til å ivareta krenkede lærere. Psykologi i kommunen (PIK).

Skåland, Børge (2018). Læreres behov for å bli ivaretatt når elever truer med og bruker vold. Psykologi i kommunen (PIK).
http://hdl.handle.net/11250/2587933

Skåland, Børge (2016). Når elever krenker lærere. Grindheim, Liv Torunn; Krüger, Thorolf; Leirhaug, Petter Erik; Wilson, Dordy (Red.). Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser. s. 159-176. Fagbokforlaget.

Skåland, Børge (2016). Student-to-teacher violation and the threat to a teacher's self. 9 s. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 59.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.06.012

Skåland, Børge (2015). Who have I become? Transition of teachers’ identities through student-to-teacher violations. Leite, Laurinda (Red.). ATEE annual conference 2014 - Transitions in teacher education and Professional identities. Proceedings. s. 385-394. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Skåland, Børge (2011). Violence Against Teachers. Teachers at Risk: Is Teaching in Ordinary Schools in Norway Risky?. Mésgáros, György; Falos, Iván (Red.). Responsibility, Challenge and Support in Teachers´ Life-long Professional Development : ATEE 2010 Annual Conference Proceedings. s. 449-463. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Sjøvoll, Jarle; Skåland, Børge (2003). Entrepenørskap som visjon for læring. 12 s. Didaktisk Tidskrift. Vol. 13.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig