English version
Børge Skåland

Børge Skåland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Samarbeidsrelasjoner

Bar Ilan University, Tel Aviv, Israel Univeristy of Southern California, Los Angeles, USA

Vitenskapelige publikasjoner

Skåland, Børge; Kleiveland, Jostein (2020). Skolens evne til å ivareta krenkede lærere. Psykologi i kommunen (PIK) .

Skåland, Børge (2018). Læreres behov for å bli ivaretatt når elever truer med og bruker vold. Psykologi i kommunen (PIK) .
http://www.fpkf.no/wp-content/uploads/2018/12/Beho...

Skåland, Børge (2016). Når elever krenker lærere. Grindheim, Liv Torunn; Krüger, Thorolf; Leirhaug, Petter Erik; Wilson, Dordy (Red.). Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser. Del 3. Profesjonsutøvelsens utfordringer. s. 159-176. Fagbokforlaget.

Skåland, Børge (2016). Student-to-teacher violation and the threat to a teacher's self. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 59.
http://hdl.handle.net/11250/2429107

Skåland, Børge (2015). Who have I become? Transition of teachers’ identities through student-to-teacher violations. Leite, Laurinda (Red.). ATEE annual conference 2014 - Transitions in teacher education and Professional identities. Proceedings. kap 39. s. 385-394. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Skåland, Børge (2011). Violence Against Teachers. Teachers at Risk: Is Teaching in Ordinary Schools in Norway Risky?. Mésgáros, György; Falos, Iván (Red.). Responsibility, Challenge and Support in Teachers´ Life-long Professional Development : ATEE 2010 Annual Conference Proceedings. 39. s. 449-463. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Sjøvoll, Jarle; Skåland, Børge (2003). Entrepenørskap som visjon for læring. Didaktisk Tidskrift. Vol. 13.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig