English version
Hilde Dybvik

Hilde Dybvik

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nordisk litteratur

Emner

Barnelitteratur   Barnekultur   Barnehage   Norsk samtidslitteratur   Edvard Munch   Bildebøker   Barnehagelærerutdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Dybvik, Hilde (2022). Å tisse uten bleie: Det litterære barnets handlingsrom i tre småbarnsbøker med tissing som motiv. Barnelitterært forskningstidsskrift .

Dybvik, Hilde; Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Jæger, Henriette (2022). Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 19.
https://hdl.handle.net/11250/3034696

Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (2020). Måltidet som kulturarena for barn og voksne. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Kapittel 1. s. 7-23. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde (2020). Snille jenter spiser ikke. Jenter, mat og spising i bildebøkene "Snill" og "Lille Ting spiser ABC". Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. Kapittel 7. s. 133-148. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (2020). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. ISBN: 9788245032024. 238 s. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde; Jæger, Henriette (2018). Norskfaget i barnehagelærerutdanningen - fra fag til kunnskapsområde. Norsk pedagogisk tidsskrift .
https://www.idunn.no/npt/2018/01/norskfaget_i_barn...

Dybvik, Hilde (2017). Nynorsk i barnehagelærerutdanningen: fra nynorsk bildebok til digital fortelling. Et eksempel fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel 8. s. 159-172. Novus Forlag.

Dybvik, Hilde (2016). Litteratur i barnehagen - et spørsmål om kvalitet?. Jæger, Henriette; Torgersen, Jan Ketil (Red.). Barnekultur. Kapittel 8. s. 122-132. Cappelen Damm Akademisk.

Dybvik, Hilde (2016). Bildeboka Don Fridtjof - lek med Ibsenreferanser. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Red.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Kapittel 1. s. 18-38. Vidarforlaget AS.

Dybvik, Hilde (2011). Edvard Munch and his literary voice. Guleng, Mai Britt (Red.). eMunch.no - Text and Image. Kapittel. Unipub forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig