Norwegian version
Hilde Dybvik

Hilde Dybvik

Fields of study

Academic disciplines

Nordic literature

Subject areas

Children's literature   Children's culture   Early childhood education   Contemporary Norwegian Fiction   Edvard Munch   Picture books   Preschool teacher education

Scientific publications

Dybvik, Hilde ; Undheim, Inga Henriette (2023). "Det verkar vara en klurig fråga". Humor som strategi i skandinavisk barnelitteratur om hvordan barn blir til. Barnboken. Vol. 46.
https://doi.org/10.14811/clr.v46.837

Dybvik, Hilde ; Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Jæger, Henriette (2022). Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.23865/nbf.v19.314

Dybvik, Hilde (2022). Å tisse uten bleie: Det litterære barnets handlingsrom i tre småbarnsbøker med tissing som motiv. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 13.
https://doi.org/10.18261/blft.13.1.10

Dybvik, Hilde ; Karlsson, Eivind (2020). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. ISBN: 9788245032024. 238 p. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde ; Karlsson, Eivind (2020). Måltidet som kulturarena for barn og voksne. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Ed.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. p. 7-23. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde (2020). Snille jenter spiser ikke. Jenter, mat og spising i bildebøkene "Snill" og "Lille Ting spiser ABC". Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Ed.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. p. 133-148. Fagbokforlaget.

Dybvik, Hilde ; Jæger, Henriette (2018). Norskfaget i barnehagelærerutdanningen - fra fag til kunnskapsområde. Norsk pedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2018-01-05

Dybvik, Hilde (2017). Nynorsk i barnehagelærerutdanningen: fra nynorsk bildebok til digital fortelling. Et eksempel fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Ed.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. p. 159-172. Novus Forlag.

Dybvik, Hilde (2016). Litteratur i barnehagen - et spørsmål om kvalitet?. Jæger, Henriette; Torgersen, Jan Ketil (Ed.). Barnekultur. p. 122-132. Cappelen Damm Akademisk.

Dybvik, Hilde (2016). Bildeboka Don Fridtjof - lek med Ibsenreferanser. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. p. 18-38. Vidarforlaget AS.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete