English version
Henrik Forssell

Henrik Forssell

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Mathisen, Steinar ; Sundtjønn, Trude ; Forssell, Jon Henrik (2023). BlueBots and irrational numbers: Contingency moments in teaching mathematics and computational thinking in teacher education. Drijvers, Paul; Csapodi, Csaba; Palmer, Hanna; Gosztonyi, Katalin; Kónya, Eszter (Red.). Proceedings of the thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13). s. 2736-2743. European Society for Research in Mathematics Education.

Forssell, Henrik ; Kharlamov, Evgeny; Thorstensen, Evgenij (2020). On equivalence and cores for incomplete databases in open and closed worlds. Leibniz International Proceedings in Informatics. Vol. 155.
https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ICDT.2020.10

Forssell, Jon Henrik ; Gylterud, Håkon Robbestad; Spivak, David I (2020). Type theoretical databases. Journal of Logic and Computation. Vol. 30.
https://doi.org/10.1093/logcom/exaa009

Forssell, Henrik ; Lumsdaine, Peter Lefanu (2019). Constructive Reflectivity Principles for Regular Theories. Journal of Symbolic Logic (JSL). Vol. 84.
https://doi.org/10.1017/jsl.2019.70

Skjæveland, Martin G; Lupp, Daniel P.; Karlsen, Leif Harald; Forssell, Jon Henrik (2018). Practical Ontology Pattern Instantiation, Discovery, and Maintenance with Reasonable Ontology Templates. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Vol. 11136.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-00671-6_28

Skjæveland, Martin G; Forssell, Jon Henrik ; Klüwer, Johan W.; Lupp, Daniel Paul; Thorstensen, Evgenij; Waaler, Arild (2017). Reasonable ontology templates: APIs for OWL: Efficient and practical ontology design and maintenance. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 1963.

Forssell, Jon Henrik ; Lupp, Daniel Paul; Skjæveland, Martin G; Thorstensen, Evgenij (2017). Reasonable macros for ontology construction and maintenance. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 1879.

Skjæveland, Martin G; Forssell, Jon Henrik ; Kluwer, Johan Wilhelm; Lupp, Daniel Paul; Thorstensen, Evgenij; Waaler, Arild (2017). Pattern-Based Ontology Design and Instantiation with Reasonable Ontology Templates. 15 s. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2043.
http://ceur-ws.org/Vol-2043/paper-04.pdf

Forssell, Jon Henrik ; Gylterud, Håkon Robbestad; Spivak, David I (2016). Type theoretical databases. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Vol. 9537.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-27683-0_9

Forssell, Henrik (2013). Subgroupoids and quotient theories. Theory and Applications of Categories.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig