Norwegian version
Siv Eie

Siv Eie

Research groups

Scientific publications

Wetlesen, Annika; Eie, Siv; Motzfeldt, Gitte Cecilie (2023). Bærekraftig utvikling i tre univers. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Ed.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. Kapittel 3. p. 45-65. Universitetsforlaget.

Eie, Siv; Andersen, Renate; Mifsud, Louise; Mørch, Anders Irving; Rustad, Mikkel Bertram (2023). Kritisk tenkning og Minecraft i lærerutdanningen: en studie av samfunnsfagundervisning om det industrielle gjennombruddet i Norge.
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1750519...

Wetlesen, Annika; Eie, Siv (2022). 'Sted' som utgangspunkt for kritisk tenkning i geografi. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.

Andersen, Renate; Eie, Siv; Mørch, Anders Irving; Mifsud, Louise; Rustad, Mikkel Bertram (2021). Rebuilding the Industrial Revolution: Using Minecraft in Teacher Education in Social Studies. de Vries, Erica; Hod, Yotam; Ahn, June (Ed.). Proceedings of the 15th International Conference of the Learning Sciences - ICLS 2021. Long papers. p. 27-35. International Society of the Learning Sciences.
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2986...

Storhaug, Marit; Eie, Siv (2020). Making Sense of Sustainable Development. Karlsen, Kristine Høeg; Häggström, Margaretha (Ed.). Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education. 12. Waxmann Verlag.
https://www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=3986_12.pdf...

Wetlesen, Annika; Eie, Siv (2019). Geografisk dannelse: en reise gjennom fylkene i Norge. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. kapittel 5. p. 88-109. Universitetsforlaget.

Mørch, Anders Irving; Mifsud, Louise; Eie, Siv (2019). Developing a Model of Collaborative Learning with Minecraft for Social Studies Classrooms Using Role-play Theory and Practice. Lund, Kristine; Niccolai, G; Hmelo-Silver, Cindy E.; Gweon, G; Baker, Michael J. (Ed.). A Wide Lens: Combining Embodied, Enactive, Extended, and Embedded Learning in Collaborative Settings, 13th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 2019, Volume 1. Konferansepaper. p. 272-279. International Society of the Learning Sciences.
https://repository.isls.org/handle/1/1578

Mørch, Anders Irving; Eie, Siv; Mifsud, Louise (2018). Tradeoffs in combining domain-specific and generic skills' practice in minecraft in social studies in teacher education. CEUR Workshop Proceedings . Vol. 2101.
http://hdl.handle.net/10852/65585These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete