Norwegian version
Heidi Hansen Tømmerås

Heidi Hansen Tømmerås

Publications and research

Dissemination

Aukland, Knut; Breidlid, Halldis; Eie, Siv; Lyngar Einarsen, Silje; Ferrer, Marlen; Hammer, Aina; Helsvig, Kim Gunnar; Jøsok, Evy; Kjøstvedt, Anders Granås; Kvalvaag, Robert Williams; Kvia, Anne Siri; Lind, Andreas Reichelt; Ryen, Erik; Schanke, Åge J.; Storhaug, Marit; Tømmerås, Heidi Hansen; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2020). Ansatte ved OsloMet om flytting av campus Kjeller: Vis oss en plan, rektor Rice!. Khrono.no.
https://khrono.no/ansatte-ved-oslomet-om-flytting-...

Aukland, Knut; Breidlid, Halldis; Brekke, Torkel; Brekke, Øystein; Hammer, Aina; Kvalvaag, Robert Williams; Lyngar Einarsen, Silje; Schanke, Åge J.; Tømmerås, Heidi Hansen; Aas, Per Anders (2019). Debatt: Legitimering av KRLE-faget. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge .
https://www.academia.edu/40670864/Debatt_Legitimer...

Aukland, Knut; Breidlid, Halldis; Brekke, Øystein; Lyngar Einarsen, Silje; Hammer, Aina; Kvalvaag, Robert Williams; Schanke, Åge J.; Tømmerås, Heidi Hansen; Aas, Per Anders (2019). Kunnskap og danning - sider av samme skolesak. Verdidebatt.no.
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751356-kunnska...

Aukland, Knut; Breidlid, Halldis; Brekke, Øystein; Lyngar Einarsen, Silje; Hammer, Aina; Kvalvaag, Robert Williams; Schanke, Åge J.; Tømmerås, Heidi Hansen; Aas, Per Anders (2019). Hvorfor KRLE-faget er viktig. Vårt land .

Aukland, Knut; Breidlid, Halldis; Brekke, Øystein; Lyngar Einarsen, Silje; Hammer, Aina; Kvalvaag, Robert Williams; Schanke, Åge J.; Tømmerås, Heidi Hansen; Aas, Per Anders (2019). Et stadig mer aktuelt fag. Vårt land .
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751237-et-stad...

Aukland, Knut; Winje, Geir; Tømmerås, Heidi Hansen (2018). Ny læreplan 1: Førsteinntrykk og fagets formål.
https://www.krlepodden.com/episoder/2018/10/21/ny-...

Aukland, Knut; Tømmerås, Heidi Hansen; Iversen, Ragnhild Laird; Iversen, Lars Åsmund Laird; Thomas, Andrew John (2018). Uenighet i klasserommet.
https://www.krlepodden.com/episoder/2018/10/6/ueni...

Tømmerås, Heidi Hansen (2018). Disagreement in Norwegian religious and moral education. ECER (ERC) 2018. University of Bozen-Bolzano.

Breidlid, Halldis; Brekke, Øystein; Hammer, Aina; Kvalvaag, Robert Williams; Schanke, Åge J.; Tømmerås, Heidi Hansen; Aas, Per Anders (2018). Historie gir dybde til samtida. Khrono.no.
https://khrono.no/rle-faget-fagplaner-historie/his...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete