English version
Hanne Thomassen

Hanne Thomassen

Vitenskapelige publikasjoner

Thomassen, Hanne; Gundersen, Snefrid; Samdal, Svein (2009). The molecular structures, conformations and force fields of bis(chloroimino)butanedinitrile as studied by gas-phase electron diffraction and quantum chemical calculations. Journal of Molecular Structure . Vol. 928.

Haaland, Arne; Thomassen, Hanne; Stenstrøm, Yngve (1991). Trimethylamine N-Oxide, structure and Bonding Investigated by Gas Electron Diffraction and Ab Initio MO Calculations. Journal of Molecular Structure . Vol. 263.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig