English version

Motivasjon og mestring. Evaluering av Flyt

NOVA skal evaluere programmet Flyt og undersøke om det bidrar til å styrke deltakerne på måter som gjør dem bedre rustet til å kunne fullføre og bestå videregående opplæring.

Flyt er et livsmestringsprogram for ungdommer i sårbare livssituasjoner på 10. trinn. Gjennomføringen er lagt til skoleferier, helger og ettermiddager. Flyt er utformet med sikte på å spille en avgjørende rolle for den enkeltes utdanningsløp, noe som i neste omgang vil ha en samfunnsmessig betydning.

Hovedspørsmålet er hvorvidt Flyt bidrar til å styrke deltakerne på måter som gjør dem bedre rustet til å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Den bærende ideen er å gi unge verktøy for å sette dem i stand til å kunne gjennomføre skolen.

Problemstillinger

Data

Det samles inn en rekke ulike typer av data. For det første følger vi puljene som gjennomfører Flyt i ulike deler av landet. Disse blir intervjuet på flere tidspunkter – før oppstart, underveis og når de avslutter. Det er videre planer om å innhente informasjon om hva de gjør fem år etter avslutning på Flyt.

For å kunne konkludere om den eventuelle betydningen av Flyt, innhenter vi også informasjon om kontrollgrupper, som er mest mulig identiske med deltakerne. På den måten kan vi sammenlikne unge som deltar i Flyt, med unge som ikke deltar. Foruten kvantitative data, gjennomføres også kvalitative intervjuer. 

Relevans

Kunnskapen er relevant for å redusere frafallet fra videregående skole og for å redusere omfanget av utenforskap. I tillegg skal prosjektet bidra med økte livsmestringsferdigheter og mer kunnskap om framtidige muligheter knyttet til arbeid og utdanning.

Hovedfunn fra Flyt-evalueringens del 1 

Første del av Flyt-evalueringen fant sted fra 2018–2021. Her er noen av hovedfunnene:

Aktuelt fra prosjektet

To smilende 16-åringe gutter med hettegenser ute i landlig miljø.
Ny rapport viser at vi bør tenke nytt for å bekjempe det store frafallet i videregående skole

– Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til for å gjøre en veldig stor forskjell, sier OsloMet-forsker Jon Rogstad og viser til livsmestringskurset Flyt.