English version

Utdanningsdirektoratets kompetansepakke for inkluderende praksis

Hvordan bruker fagpersoner i skoler og barnehager Utdanningsdirektoratets kompetansepakke for inkluderende praksis?

Utdanningsdirektoratet har som en det av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis lansert en nettbasert kompetansepakke som heter kompetansepakke for inkluderende praksis. I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan den tas i bruk av fagpersoner ute i skolene og barnehagene.

Forskningsspørsmålet

Hvordan tas kompetansepakken for inkluderende praksis i bruk av veiledere, ledere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner, og hvilke suksesskriterier og utfordringer ved bruk av pakken kan vi identifisere?

Data og metode

Vi skal gjennomføre kvalitative casestudier med intervjuer og observasjon og en spørreundersøkelse.

Målet er å produsere kunnskap som er praksisrettet og erfaringsbasert og som er relevant for fagpersoner i kommuner/fylkeskommuner i deres arbeid med å skape inkluderende arenaer for alle barn. Prosjektet vil ha en delrapport i 2024 og en sluttrapport i 2025.

 • Prosjektdeltakere på OsloMet

  Laster inn ...

  Eksterne deltakere

  • Wibeke Johansen (NTNU Samfunnsforskning)
  • Christan Wendelborg (NTNU Samfunnsforskning)
  • Thomas Dahl (NTNU Samfunnsforskning)
 • Samarbeidspartner

  • NTNU Samfunnsforskning