English version
Ingrid Helen Ravn

Ingrid Helen Ravn

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi

Emner

Barns tidlige utvikling   Samspill   Tidlig intervensjon   Tidligfødte barn   Stress   Foreldre   Søvnforstyrrelser / søvnproblemer / søvnbesvær   Amming   RCT   Fødselsdepresjon   Psykisk helse   Temperament

Land

Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Winger, Anette; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Løyland, Borghild; Kristiansen, Camilla; Helseth, Sølvi; Ravn, Ingrid Helen (2020). Family experiences with palliative care for children at home: a systematic literature review. BMC Palliative Care .

Espen, Helvig; Ragnhild, Emblem; Henrik, Røkkum; Ravn, Ingrid Helen (2020). Catheter-related bloodstream infections in infants who have undergone neonatal surgery. Sykepleien Forskning .

Oftedal, Gry; Ravn, Ingrid Helen; Dahl, Fredrik Andreas (2020). No Correlation Between Ethical Judgment in Trolley Dilemmas and Vaccine Scenarios for Nurse Specialist Students. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics .

Sønning, Kjersti; Nyrud, Cathrine; Ravn, Ingrid Helen (2017). En kartlegging av helsepersonells erfaring med Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS). Sykepleien Forskning .

Ribu, Lis; Ravn, Ingrid Helen (2016). Komplekse intervensjoner i livskvalitets-og smerteforskning. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 9. s. 123-135. Gyldendal Akademisk.

Søjbjerg, Inger Lucia; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Ravn, Ingrid Helen (2016). Livskvalitet hos foreldre til barn med spesielle behov. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. Kapittel 4. s. 55-67. Gyldendal Akademisk.

Kynø, Nina Margrethe; Ravn, Ingrid Helen; Lindemann, Rolf; Smeby, Nina Aarhus; Torgersen, Anne M; Gundersen, Tonje (2013). Parents of preterm-born children; sources of stress and worry and experiences with an early intervention programme - a qualitative study. BMC Nursing .
http://hdl.handle.net/10642/1957

Kynø, Nina Margrethe; Ravn, Ingrid; Lindemann, Rolf; Fagerland, Morten; Smeby, Nina Aarhus; Torgersen, Anne M (2012). Effect of an early intervention programme on development of moderate and late preterm infants at 36 months: A randomized controlled study. Infant Behavior and Development . Vol. 35.

Ravn, Ingrid; Smith, Lars; Smeby, Nina Aarhus; Kynø, Nina Margrethe; Sandvik, Leiv; Bunch, Eli Haugen; Lindemann, Rolf (2012). Effects of early mother-infant intervention on outcomes in mothers and moderately and late preterm infants at age 1 year: A randomized controlled trial. Infant Behavior and Development . Vol. 35.

Ravn, Ingrid; Lindemann, Rolf; Smeby, Nina Aarhus; Bunch, Eli Haugen; Sandvik, Leiv; Smith, Lars (2011). Stress in fathers of moderately and late preterm infants: a randomised controlles trial. Early Child Development and Care . Vol. 18.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig