English version
Ingrid Helen Ravn

Ingrid Helen Ravn

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi

Emner

Barns tidlige utvikling   Samspill   Tidlig intervensjon   Tidligfødte barn   Stress   Foreldre   Søvnforstyrrelser / søvnproblemer / søvnbesvær   Amming   RCT   Fødselsdepresjon   Psykisk helse   Temperament

Land

Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Fagerlund, Bettina Holmberg; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2727145

Winger, Anette; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Løyland, Borghild; Kristiansen, Camilla; Helseth, Sølvi; Ravn, Ingrid Helen (2020). Family experiences with palliative care for children at home: a systematic literature review. BMC Palliative Care . Vol. 19.

Helvig, Espen; Emblem, Ragnhild; Røkkum, Henrik; Ravn, Ingrid Helen (2020). Catheter-related bloodstream infections in infants who have undergone neonatal surgery. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/10852/85586

Oftedal, Gry; Ravn, Ingrid Helen; Dahl, Fredrik Andreas (2020). No Correlation Between Ethical Judgment in Trolley Dilemmas and Vaccine Scenarios for Nurse Specialist Students. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10852/82348

Sønning, Kjersti; Nyrud, Cathrine; Ravn, Ingrid Helen (2017). En kartlegging av helsepersonells erfaring med Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS). Sykepleien Forskning .

Ribu, Lis; Ravn, Ingrid Helen (2016). Komplekse intervensjoner i livskvalitets-og smerteforskning. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 9. s. 123-135. Gyldendal Akademisk.

Søjbjerg, Inger Lucia; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Ravn, Ingrid Helen (2016). Livskvalitet hos foreldre til barn med spesielle behov. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. Kapittel 4. s. 55-67. Gyldendal Akademisk.

Kynø, Nina Margrethe; Ravn, Ingrid Helen; Lindemann, Rolf; Smeby, Nina Aarhus; Torgersen, Anne M; Gundersen, Tonje (2013). Parents of preterm-born children; sources of stress and worry and experiences with an early intervention programme - a qualitative study. BMC Nursing .
http://hdl.handle.net/10642/1957

Kynø, Nina Margrethe; Ravn, Ingrid; Lindemann, Rolf; Fagerland, Morten; Smeby, Nina Aarhus; Torgersen, Anne M (2012). Effect of an early intervention programme on development of moderate and late preterm infants at 36 months: A randomized controlled study. Infant Behavior and Development . Vol. 35.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig