English version
Berit Sæteren

Berit Sæteren

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Slettebø, Åshild; Lohne, Vibeke ; Sæteren, Berit ; Lindwall, Lillemor; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Råholm, Maj-Britt; Høy, Bente; Caspari, Synnøve ; Nåden, Dagfinn (2022). Dignity in relationships and existence in nursing homes’ cultures. Nursing Ethics. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/09697330211041739

Storaker, Anne ; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Sæteren, Berit (2022). Ethical challenges and lack of ethical language in nurse leadership. Nursing Ethics. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/09697330211022415

Ihler, Elise Marie; Sæteren, Berit (2019). Sykepleieres erfaringer med å bruke ESAS til å kartlegge symptomer hos kreftpasienter. 12 s. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79585

Bruun Lorentsen, Vibeke; Nåden, Dagfinn ; Sæteren, Berit (2019). Understanding the Meaning of the Ambiguous Body - A Hermeneutic Concept Analysis of Flesh and Fleshly. International Journal of Caring Sciences (IJCS). Vol. 12.

Bruun Lorentsen, Vibeke; Nåden, Dagfinn ; Sæteren, Berit (2019). The meaning of dignity when the patients' bodies are falling apart. Nursing Open. Vol. 6.
https://doi.org/10.1002/nop2.301

Bruun Lorentsen, Vibeke; Nåden, Dagfinn ; Sæteren, Berit (2019). The paradoxical body: A glimpse of a deeper truth through relatives' stories. 12 s. Nursing Ethics. Vol. 26.
https://doi.org/10.1177/0969733018768660

Nåden, Dagfinn ; Foss, Berit; Sæteren, Berit (2018). Omsorgens betydning og uttrykk i en klassisk tekst. 12 s. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/ISSN.2387-5984-2018-03-06

Clark, Connie Lynn; Glavin, Kari ; Missal, Bernita Eileen; Sæteren, Berit (2018). Is there a common experience? Somali new mothers' childbirth experiences in Norway and the United States. Public Health Nursing. Vol. 35.
https://doi.org/10.1111/phn.12399

Lindwall, Lillemor; Råholm, Maj-Britt; Lohne, Vibeke ; Caspari, Synnøve ; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Sæteren, Berit ; Slettebø, Åshild; Høy, Bente; Nåden, Dagfinn (2018). Clinical Application Research through reflection, interpretation and new understanding - a hermeneutic design. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 32.
https://doi.org/10.1111/scs.12561

Caspari, Synnøve ; Råholm, Maj-Britt; Sæteren, Berit ; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lillestø, Britt; Lohne, Vibeke ; Slettebø, Åshild; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Høy, Bente; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2018). Tension between freedom and dependence- A Challenge for residents who live in nursing homes. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 27.
https://doi.org/10.1111/jocn.14561

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig