English version
Dagfinn Nåden

Dagfinn Nåden

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vatne, May Elise ; Lohne, Vibeke ; Nåden, Dagfinn (2024). “You get tired of remaining in a state of fear“- professionals’ experiences of self-care facing suicidality in psychiatric wards. 9 s. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2292184

Vatne, May Elise ; Nåden, Dagfinn ; Lohne, Vibeke (2023). Caring for family members following suicide: Professionals' experiences of responsibility. 14 s. Nursing Ethics. Vol. 30.
https://doi.org/10.1177/09697330221136631

Gunnheim, Niklas ; Nåden, Dagfinn ; Foss, Berit (2023). Skjerming - en terapeutisk metode som fremmer helse og lindrer lidelse? Kvalitativ metasyntese i et omsorgsvitenskapelig perspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 9.
https://doi.org/10.18261/tfo.9.1.9

Nåden, Dagfinn ; Bjørk, Ida Torunn (2023). Individuals living with a liver transplant - a follow-up study exploring mental, emotional and existential issues 10 years after transplantation. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2233279

Blegen, Nina Elisabeth ; Foss, Berit; Lohne, Vibeke ; Liu, Yu; Yuzhou, Yutong; Nåden, Dagfinn (2023). Struggling to Restore Oneself as a Unique Human Being: Dignity in Older Hospital Patients—A Hermeneutic Study. 10 s. International journal for human caring. Vol. 27.
https://doi.org/10.20467/IJHC.2021-0027

Stikholmen, Tone; Nåden, Dagfinn ; Alvsvåg, Herdis (2023). Promoting dignity in nursing education – How educators manoeuvre to promote dignity. 9 s. Journal of Professional Nursing. Vol. 50.
https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2023.12.003

Mortensen, Anne Helene ; Nåden, Dagfinn ; Karterud, Dag ; Lohne, Vibeke (2023). Residents’ experiences of paternalism in nursing homes. Nursing Ethics.
https://doi.org/10.1177/09697330231166085

Skrautvol, Kari ; Nåden, Dagfinn (2022). The body's dignity in integrative understanding of health in IBD – A hermeneutic approach to holistic care. 8 s. Complementary Therapies in Clinical Practice. Vol. 49.
https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101661

Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Slettebø, Åshild; Lohne, Vibeke ; Sæteren, Berit ; Lindwall, Lillemor; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Råholm, Maj-Britt; Høy, Bente; Caspari, Synnøve ; Nåden, Dagfinn (2022). Dignity in relationships and existence in nursing homes’ cultures. Nursing Ethics. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/09697330211041739

Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn (2022). Dignity in fragile older women receiving daily municipality care. 9 s. Nursing Ethics. Vol. 0(0).
https://doi.org/10.1177/09697330221109942

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig