English version
Dagfinn Nåden

Dagfinn Nåden

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Land

Finland

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bergbom, Ingegerd; Lindström, Unni Å.; Eriksson, Katie; Nåden, Dagfinn (2021). Understanding the Meaning of Doubt, Despair, and Belief in Caring Science. International journal for human caring .

Nåden, Dagfinn; Lohne, Vibeke (2020). Om verdighet. Verdighet og sårbarhet - en vitenskapelig antologi. s. 17-26. Gyldendal Akademisk.

Nåden, Dagfinn; Lohne, Vibeke (2020). Verdighet og sårbarhet - en vitenskapelig antologi. ISBN: 9788205513921. 211 s. Gyldendal Akademisk.

Gabrielsen, Elisabeth; Lindström, Unni Å.; Nåden, Dagfinn (2020). The Term 'Critical' Helps to Sharpen Consequences when Life is Threathened - A Hermeneutic Concept Analysis. International Journal of Caring Sciences . Vol. 13.
http://www.internationaljournalofcaringsciences.or...

Eriksson, Thomas; Lindahl, Berit; Nåden, Dagfinn; Bergbom, Ingegerd (2020). Hermeneutic Observational Studies: describing a method. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies . Vol. 35.

Rognstad, May Karin; Nåden, Dagfinn; Ulstein, Ingun; Kvaal, Kari; Langhammer, Birgitta; Sagbakken, Mette (2020). Behavioural disturbances in patients with frontotemporal lobe degeneration focusing on caregiver burden at home and in nursing homes. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.
https://hdl.handle.net/11250/2730628

Solberg, Hege; Nåden, Dagfinn (2019). It is just that people treat you like a human being: The meaning of dignity for patients with substance use disorders. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/11250/2644992

Bruun Lorentsen, Vibeke; Nåden, Dagfinn; Sæteren, Berit (2019). Understanding the Meaning of the Ambiguous Body - A Hermeneutic Concept Analysis of Flesh and Fleshly. International Journal of Caring Sciences . Vol. 12.

Bruun Lorentsen, Vibeke; Nåden, Dagfinn; Sæteren, Berit (2019). The meaning of dignity when the patients' bodies are falling apart. Nursing Open . Vol. 6.

Tranvåg, Oscar; Nåden, Dagfinn; Gallagher, Ann (2019). Dignity work of older women caring for a husband with dementia at home. Health Care for Women International . Vol. 40.
http://hdl.handle.net/11250/2640415

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig