English version

Verdighet og etikk

Forskergruppen undersøker implikasjoner for klinisk sykepleie og grunner til at pasienter ikke får opprettholdt sin verdighet. Det trengs derfor ytterligere forskning på hva pasientene selv gjør for å ivareta og fremme sin verdighet i møte med sykdom og lidelse. Pasienters og pårørendes opplevelse av sin verdighet er et sentralt fokus i forskningen.

Et av de sentrale begrepene innen etisk forskning er begrepet verdighet. Andre begreper innen etisk forskning er bl.a. avhengighet, uavhengighet, autonomi, tvang, prioriteringer. Verdighet blir betraktet som et primært mål innen helsevitenskapene og i helsepolitikken. Menneskets iboende verdighet gjelder fra unnfangelse til død og innebærer forskning på etiske og eksistensielle utfordringer for personer med både akutt og kronisk sykdom og lidelse. Verdighet er både et subjektivt og et objektivt fenomen. Objektiv verdighet er en iboende verdighet vi har i kraft av å være menneske. Den subjektive verdigheten er den enkeltes opplevelse av sin verdighet. For å oppleve seg verdig må man bli behandlet med verdighet av andre. Forskningslitteraturen viser at det er enighet om at pasientgrupper erfarer at deres verdighet krenkes.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Vi vet en god del om hva verdighet er, men implikasjoner for klinisk sykepleie må utforskes videre. Vi har lite kunnskap om grunner til at pasienter ikke får opprettholdt sin verdighet. Det trengs derfor ytterligere forskning på hva pasientene selv gjør for å ivareta og fremme sin verdighet i møte med sykdom og lidelse. Pasienters og pårørendes opplevelse av sin verdighet er et sentralt fokus i forskningen. Vi søker derfor også svar på empiriske problemstillinger om hvorledes helsepersonell fokuserer, forstår og ivaretar verdighet i møte med ulike pasient- og pårørendegrupper. Forskningen foregår både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

 • Forskningsprosjekter

  • A life in dignity. A clinical study on how to promote dignity in nursing home residents
  • Dignity in family caregivers of persons with multiple sclerosis
  • Dignity in persons with multiple sclerosis and head injuries
  • Experiences of persons recently completed suicidal attempts
  • Dignity in persons with dementia living in an institution, and their family caregivers
  • Dignity in dementia care
  • Ethics of care in a post-national world; undocumentedness, human rights and health professionals’ obligations
  • Dignity in persons with dementia living at home, and their partners
  • The importance of moral sensitivity to maintain one’s own and others’ dignity: a qualitative study on nursing students and their moral sensitivity
  • Entity and dignity in connection with being a mother and suffering from mental health problems
  • Vigilance and dignity
  • Bodily changes and dignity
  • Tolerance limits in the body, self-understanding and stress resilience in integrative recovery care
  • Leadership, responsibility and dignity
  • The importance of ethics in the performance of nursing care in hospitals
  • Holistic nursing – an ethical challenge for the nursing discipline
  • Caring conversation with children
  • Alleviating suffering when patients experience illness
  • Dignity in African and Asian women with sick-leave
  • Dignity from an Eastern and Western perspective
  • The significance of counselling in postgraduate student programmes in mental health work
  • The meaning of symbols - Impression expressed through drawing in a health care context