English version
Anne Helene Mortensen

Anne Helene Mortensen

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Mortensen, Anne Helene; Nåden, Dagfinn; Karterud, Dag; Lohne, Vibeke (2023). Residents’ experiences of paternalism in nursing homes. Nursing Ethics.
https://doi.org/10.1177/09697330231166085

Mortensen, Anne Helene; Stojiljkovic, Marko; Lillekroken, Daniela (2021). Strategies to manage cognitive dissonance when experiencing resistiveness to care in people living with dementia: A qualitative stud. Journal of Advanced Nursing. Vol. 78.
https://doi.org/10.1111/jan.15030

Mortensen, Anne Helene; Nordhaug, Marita; Lohne, Vibeke (2018). Nudging in Nursing. Nursing Ethics.
https://doi.org/10.1177/0969733018779226Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig