English version
May Vatne

May Vatne

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Vatne, May Elise (2020). Møtets mulighet til å styrke livskraft hos selvmordsnære. Verdighet og sårbarhet - en vitenskapelig antologi. Kapittel 9. s. 147-164. Gyldendal Akademisk.

Vatne, May Elise; Nåden, Dagfinn (2018). "Jeg ville dø, men er jo glad jeg lever" - En studie av pasienters refleksjoner etter selvmordsforsøk. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 15.

Vatne, May Elise; Nåden, Dagfinn (2018). Experiences that inspire hope: Perspectives of suicidal patients. Nursing Ethics . Vol. 25.

Vatne, May Elise; Nåden, Dagfinn (2014). Crucial resources to strengthen the desire to live: Experiences of suicidal patients. Nursing Ethics . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/10642/2325

Vatne, May; Nåden, Dagfinn (2014). Patients' experiences in the aftermath of suicidal crises. Nursing Ethics . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/10642/1814

Vatne, May; Nåden, Dagfinn (2011). Finally, it became too much - experiences and reflections in the aftermath of attempted suicide. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 26.

Vatne, May; Sjølie, Hege; Allworthy, Grete (2008). Prosjektsamarbeid mellom høgskole og praksis. En kilde til gjensidig engasjement og læring. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . Vol. 10.

Vatne, May (2006). Skriftlig kontrakt som psykososial intervensjon ved selvmordsproblemer - med fokus på pasientkompetanse. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . Vol. 8.

Vatne, May (2006). Psykiatriske sykepleieres forståelse av eget ansvar i arbeid med selvmordsnære pasienter. Vård i Norden . Vol. 26. www.vardinorden.org

Vatne, May Elise (2001). Selvmordsproblemer og psykiatrisk sykepleie — argumenter for skriftlig kontrakt som et terapeutisk verktøy. Vård i Norden . Vol. 21.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig