Norwegian version
May Vatne

May Vatne

Research groups

Scientific publications

Vatne, May Elise; Nåden, Dagfinn; Lohne, Vibeke (2023). Caring for family members following suicide: Professionals' experiences of responsibility. 14 p. Nursing Ethics .
https://doi.org/10.1177/09697330221136631

Vatne, May Elise; Lohne, Vibeke; Nåden, Dagfinn (2021). ‘Embracing is the most important thing we can do’ – Caring for the family members of patients at risk of suicide. 12 p. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being . Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1996682

Vatne, May Elise (2020). Møtets mulighet til å styrke livskraft hos selvmordsnære. Verdighet og sårbarhet - en vitenskapelig antologi. Kapittel 9. p. 147-164. Gyldendal Akademisk.

Vatne, May Elise; Nåden, Dagfinn (2018). "Jeg ville dø, men er jo glad jeg lever" - En studie av pasienters refleksjoner etter selvmordsforsøk. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 15.

Vatne, May Elise; Nåden, Dagfinn (2018). Experiences that inspire hope: Perspectives of suicidal patients. Nursing Ethics . Vol. 25.

Vatne, May Elise; Nåden, Dagfinn (2014). Crucial resources to strengthen the desire to live: Experiences of suicidal patients. Nursing Ethics . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/10642/2325

Vatne, May; Nåden, Dagfinn (2014). Patients' experiences in the aftermath of suicidal crises. Nursing Ethics . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/10642/1814

Vatne, May; Nåden, Dagfinn (2011). Finally, it became too much - experiences and reflections in the aftermath of attempted suicide. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 26.

Vatne, May; Sjølie, Hege; Allworthy, Grete (2008). Prosjektsamarbeid mellom høgskole og praksis. En kilde til gjensidig engasjement og læring. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . Vol. 10.

Vatne, May (2006). Skriftlig kontrakt som psykososial intervensjon ved selvmordsproblemer - med fokus på pasientkompetanse. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . Vol. 8.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete