English version
Kari Skrautvol

Kari Skrautvol

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Forebyggende medisin   Helsefag

Emner

Antibiotikaforbruk   Ernæring   Komplementær og alternativ medisin   Forebyggende helsearbeid   Resiliens   Intensiv sykepleie   Sykepleierutdanning   Helsefremmende   Caring Science   Kroppskunnskap   Somatisk sykepleie   Recovery   Integrerende helseomsorg

Regioner

Afrika   Asia   Europa

Land

Belgia   Kina   Cuba   Tyskland   Namibia   Zambia

Forskningsgrupper

Samarbeidsrelasjoner

Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Norske Homeopaters Landsforbund

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Skrautvol, Kari; Nåden, Dagfinn (2017). Tolerance Limits,Self-understanding, and Stress Resilience in Integrative Recovery of Inflammatory Bowel Disease. Holistic Nursing Practice . Vol. 31.

Skrautvol, Kari (2015). Ernæring i langtidsbehandling av IBD - gjennom kvalitativ forskning på pasienters egne erfaringer. BestPractice Gastroenterologi.

Skrautvol, Kari; Nåden, Dagfinn (2015). Nutrition as Long-term Care as Experienced by Persons Living With Inflammatory Bowel Disease: A Qualitative Study. Holistic Nursing Practice . Vol. 29.

Skrautvol, Kari; Nåden, Dagfinn (2011). Nutritional care in inflammatory bowel disease - a literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 25.

Skrautvol, Kari (2002). Hvordan styrke barns motstandskraft?. ?. Vol. 16.

Skrautvol, Kari (2002). Framtidas grønne sykehus. Tidsskriftet sykepleien . Vol. 90.

Skrautvol, Kari (2001). Alternativer til antibiotika inn i utdanningen av sykepleiere og helsesøstre. Tidsskriftet sykepleien . Vol. 89.

Thuen, Frode; Reime, Marit Hegg; Skrautvol, Kari (1997). THE EFFECT OF WIDOWHOOD ON PSYCHOLOGICAL WELLBEING AND SOCIAL SUPPORT IN THE OLDEST GROUPS OF THE ELDERLY. Journal of Mental Health . Vol. Vol.6.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig